Show simple item record

dc.contributor.authorKunigėlytė-Žiūkienė, Birutė
dc.date.accessioned2015-12-18T11:50:18Z
dc.date.available2015-12-18T11:50:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn9789955197508
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14388
dc.description.abstractDoctoral dissertation "Succession of States, Illegal Territorial Changes and Nationality of Natural Persons" focuses on a complex analysis of citizenship in the context of legal and illegal territorial jurisdictional changes. General questions related to succession of states (concept and scope, date of succession, difference between succession of states and continuity of states, as well as the position of continuator state in the context of succession of states) having impact upon the nationality of natural persons are analysed. While discussing on theoretical questions of international legal regulation of nationality in relation to succession of states, certain newest practice of states (namely that of XXI century) is analysed in order to evaluate the effectiveness of such regulation. Practice of Lithuania and other Baltic States and relevant legislation of Russian Federation in relation to regulating nationality issues after collapse of the USSR is also addressed. The issue of continuous nationality as one of the main criteria of diplomatic protection is addressed in the context of succession of states. The doctoral dissertation also covers problematic of nationality in the context of states lacking universal recognition (Kosovo) and illegal territorial changes (cases of South Ossetia, Abkhazia, Crimea and Sevastopol). Focus is also made on the issue of persons' will in attribution of nationality in the context of territorial changes.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleValstybių teisių perėmimas, neteisėti teritoriniai pokyčiai ir pilietybėen
dc.title.alternativeSuccession of states, illegal territorial changes and nationality of national personsen
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltDaktaro disertacijoje "Valstybių teisių perėmimas, neteisėti teritoriniai pokyčiai ir pilietybė" kompleksiškai nagrinėjami pilietybės teisiniai santykiai teisėtų ir neteisėtų teritorinių jurisdikcinių pokyčių kontekste. Analizuojami bendrieji valstybių teisių perėmimo instituto klausimai, turintys reikšmės pilietybės klausimų sprendimui valstybių teisių perėmimo metu (valstybių teisių perėmimo sąvokos ir apimties problematika, valstybių teisių perėmimo datos klausimai, teisių perėmimo ir teisių tęsimo kategorijų skirtumai ir valstybės teisių tęsėjos padėtis valstybių teisių perėmimo kontekste). Aptariant teorinius pilietybės tarptautinio teisinio reguliavimo valstybių teisių perėmimo metu klausimus, analizuojami konkretūs naujausi XXI a. valstybių teisių perėmimo atvejai, siekiant įvertinti tokio teisinio reguliavimo efektyvumą. Taip pat aptariamas Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių, taip pat Rusijos Federacijos teisinis reguliavimas po SSRS žlugimo. Nagrinėjamas pilietybės tęstinumo, kaip vieno pagrindinių diplomatinės gynybos kriterijų, išlaikymo valstybių teisių perėmimo metu klausimas. Darbe analizuojama pilietybės problematika visuotinio pripažinimo neturinčių (Kosovo), taip pat neteisėtų teritorinių pasikeitimų (Pietų Osetijos, Abchazijos deklaruotos nepriklausomybės, Krymo ir Sevastopolio aneksijos) kontekste. Nagrinėjama asmens valios reikšmė sprendžiant pilietybės klausimus valstybių teisių perėmimo metu.en
dc.identifier.aleph62563en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTarptautinė teisėen
dc.subject.keywordViešoji teisėen
dc.subject.keywordPilietybėen
dc.subject.keywordDisertacijosen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record