Show simple item record

dc.contributor.authorPuksas, Andrius
dc.date.accessioned2015-12-11T11:28:14Z
dc.date.available2015-12-11T11:28:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn9789955196792
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14380
dc.description.abstractThis dissertation is the first study in Lithuania, which includes complex analysis of conditions of appreciable effect on competition and trade; as well as the practice of applying de minimis exemption. The doctoral dissertation analyzes legal regulations of the EU and Member States, the practice of institutions responsible for monitoring the market and fair protecting fair competition; it includes suggestions for the improvement of existing legal framework. Within the framework of doctoral dissertation, a comparative analysis of the EU Member States’ legislation and practice which is based on it (and vice versa) has been conducted. A particular attention has been paid to national practice which is incompatible with the practice of the EC, or the Court of Justice (e.g. application of de minimis exemption, which is explained in depth further in the doctoral dissertation, for agreements containing hardcore restraints).en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleReikšmingos įtakos konkurencijai ir prekybai sąlyga. Mažareikšmių susitarimų problematikaen
dc.title.alternativeAn appreciable effect on competition and trade provision. The problems of agreements of minor importanceen
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltŠi disertacija – pirmas tyrimas Lietuvoje, kuriame kompleksiškai nagrinėjamos reikšmingos įtakos konkurencijai ir reikšmingos įtakos prekybai sąlygos bei de minimis išimties taikymo praktika. Disertaciniame darbe nagrinėjamos ES bei atskirų valstybių narių teisės aktų nuostatos, už rinkos priežiūrą ir sąžiningos konkurencijos apsaugą atsakingų institucijų praktika, pateikiami pasiūlymai dėl esamo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Disertacinio darbo rėmuose buvo atlikta ES valstybių narių teisės aktų ir jų suponuotos praktikos (kartais ir atvirkščiai) lyginamoji analizė. Ypatingas dėmesys skiriamas su EK, Teisingumo Teismo praktika nesutampančiai besiformuojančiai nacionalinei praktikai (pvz., de minimis išimties, kurios turinys toliau atskleidžiamas disertaciniame darbe, taikymas susitarimams, turintiems sunkių apribojimų).en
dc.identifier.aleph61121en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKonkurencijos įstatymaien
dc.subject.keywordSutarčių sudarymo teisėen
dc.subject.keywordDisertacijosen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record