Show simple item record

dc.contributor.authorBurda, Ryšardas
dc.date.accessioned2015-11-11T12:23:21Z
dc.date.available2015-11-11T12:23:21Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3891/3672
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14371
dc.description.abstractThe article presents concepts of bankruptcy, fraudulent bankruptcy and deliberately mode bankruptcy. It analyses the differences and similarities of fraudulent bankruptcy stipulated in Company Bankruptcy Law and deliberately mode bankruptcy stipulated in Criminal Code. It can be concluded that the definitions of fraudulent bankruptcy in Company Bankruptcy Law and deliberately mode bankruptcy in part 2 of Article 315 of Criminal Code are different only in the preciseness of an act description. The most important task of a judge investigating the bankruptcy case in court and of an investigator investigating a criminal case is to determine the state and reasons of insolvency of a company. Ascertaining the insolvency, the results of the company economic activities and the validity actions of the head of a company and other people are taken into consideration. The elements of criminalistic characteristics of a crime are provided: a person liable to commit a crime, crime situation and the way of crime commitment are characterised. It is stated that the majority of company heads do not have economic or management education, what increases the bankruptcy risk of such companies. In a certain economic situation of a company a perpetrator chooses one’s actions taking into consideration many circumstances. The crime commitment situation is closely connected with the company state, normative regulation of a certain economic situation, character of a criminal act and the manner of a crime commitment. Primary actions of inquest are offered. Among them there is revision, expertise of finances and credits, temporary limitations of property rights, search, documents seizure, investigation of witnesses and suspects. Tactical peculiarities of primary actions of inquest are described.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePrivedimo prie bankroto kriminalistinio tyrimo modelis.en
dc.title.alternativeModel of criminalistic investigation of deliberately mode bankruptcy.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje pateiktos “bankroto”, “tyčinio bankroto” ir “privedimo prie bankroto” sąvokos. Analizuojami Įmonių bankroto įstatyme pateikiamo tyčinio bankroto ir Baudžiamajame kodekse pateikiamo privedimo prie bankroto skirtumai ir panašumai. Galima padaryti išvadą, kad tyčinio bankroto apibūdinimas Įmonių bankroto įstatyme ir privedimo prie bankroto apibūdinimas Baudžiamojo kodekso 315 straipsnio 2 d. skiriasi veikos patikslinimu. Bene svarbiausia teisėjo, nagrinėjančio bankroto bylą teisme, ir tyrėjo, tiriančio baudžiamąją bylą, užduotis yra nustatyti įmonės nemokumo būklę ir priežastis. Nustatinėjant nemokumą, įvertinami įmonės ekonominės veiklos rodikliai ir įmonės vadovo ar kitų asmenų veiksmų pagrįstumas. Pateikiami nusikaltimo kriminalistinės charakteristikos elementai: apibūdinamas nusikaltimą padaryti galintis asmuo, nusikaltimo situacija ir nusikaltimo padarymo būdas. Galima teigti, kad dauguma įvairių įmonių vadovų neturi ekonominio ar vadybos išsilavinimo, o tai gerokai didina šių įmonių bankroto riziką. Tam tikroje įmonės ekonominėje situacijoje kaltininkas veiksmus pasirenka atsižvelgdamas į daugelį aplinkybių. Nusikaltimo padarymo situacija glaudžiai susijusi su įmonės padėtimi, norminiu tam tikros ekonominės situacijos reguliavimu, nusikalstamos veikos pobūdžiu ir nusikaltimo padarymo būdu. Siūlomi pirminiai tardomieji veiksmai. Tarp jų –revizija, finansų-kredito ekspertizė, laikinas nuosavybės teisių apribojimas, krata, dokumentų poėmis, liudytojų ir įtariamųjų apklausos. Pažymimi parengtinio tardymo veiksmų taktiniai ypatumai.en
dc.identifier.aleph000000296en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1998, 1(9)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKriminalistinis tyrimasen
dc.subject.keywordBankrotasen
dc.subject.keywordTyčinis bankrotasen
dc.subject.keywordCriminalistic investigationen
dc.subject.keywordBankruptcyen
dc.subject.keywordFraudulent bankruptcyen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record