Show simple item record

dc.contributor.authorŽilinskas, Justinas
dc.date.accessioned2015-11-11T12:06:23Z
dc.date.available2015-11-11T12:06:23Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3888/3835
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14368
dc.description.abstractThe article deals with new regulations regarding crimes against humanity in the Draft Criminal Code of the Republic of Lithuania, Special Part, Chapter 1. Through comprehensive analysis of various aspects of the said crimes compositions and features the author is trying to reveal the shortcomings of the new regulation. He states that the proposed concept of the crimes against humanity is at least doubtful because of the incompliance with the international regulation and prudent thinking. The author comes with the motivated proposals of possible alterations and ammendments, including: elimination of the Article 81 “ Violence against a national, ethnical, racial or religious group” and Article 82 “ Incitement against a national, ethnical, racial or religious group” : these compositions of the crimes shall be either transferred to the other chapters (e.g. Crimes against human rights), or eliminated at all in order to punish them as ordinary crimes. The composition of the discrimination shall be amended by a special subject – highest public officials with the administrative or legislative powers.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNusikaltimai žmoniškumui ir jų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekte.en
dc.title.alternativeRegulation of the crimes against humanity in the Draft Criminal Code of the Republic of Lithuania.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNaujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekto, pateikto visuomenei svarstyti, rengėjai nusikaltimams žmoniškumui paskyrė Specialiosios dalies visą I skyrių, kuriame numatytos keturios nusikaltimų žmoniškumui sudėtys: genocidas, tautinė, etninė ar rasinė diskriminacija, smurtas prieš tautinę, etninę, rasinę ar religinę grupę bei kurstymas prieš tautinę, etninę, rasinę ar religinę grupę. Deja, bet įvairiapusė minėtųjų nusikaltimo sudėčių analizė, daugiausia remiantis lyginamuoju ir sisteminiu metodais, parodė, kad pasirinktas reglamentavimas nėra geras (išskyrus genocido nusikaltimo sudėtis). Ryškiausias trūkumas tas, kad skyrius kurtas beveik neatsižvelgiant į tarptautinės teisės šaltinius ir kitų valstybių baudžiamųjų įstatymų leidybos praktiką. Pirmiausia, mūsų nuomone, į I skyrių pateko nevienodo pavojingumo nusikaltimai: turint omenyje, kad nusikaltimais žmoniškumui priimta laikyti vienas iš pačių pavojingiausių veikų, pasižyminčių katastrofiškais padariniais, neaišku, kodėl šiame skyriuje atsidūrė smurtavimas ir kurstymas prieš tautinę, etninę, rasinę ar religinę grupę (jokiame tarptautiniame ar kitos valstybės teisės akte nepavyko rasti panašių sudėčių, priskirtinų prie nusikaltimų žmoniškumui).en
dc.identifier.aleph000000295en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1998, 1(9)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordNusikaltimai žmoniškumuien
dc.subject.keywordBaudžiamoji teisėen
dc.subject.keywordŽmogaus teisėsen
dc.subject.keywordCrimes against humanityen
dc.subject.keywordCriminal Codeen
dc.subject.keywordHuman Rightsen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record