Show simple item record

dc.contributor.authorGilinskiy, Yakov
dc.date.accessioned2015-11-11T07:02:17Z
dc.date.available2015-11-11T07:02:17Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3877/3660
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14357
dc.description.abstractCrime prevention is one of the elements of the social control over criminality. Social control over criminality is one of the elements of the system of social control. Crime prevention is understood as such influence of a society, institutions of social control, individual citizens on the factors of criminality, which result in reduction of criminality and/or leads to desirable change of its structure and to prevention of potential crimes. The idea of the crime prevention its much more reasonable, democratic, liberal, progressive than punishment and reprisals. But how much is crime prevention realistic and efficient? According to criminal law, about 100 per cent of all adult population are criminals. Who whom will "prevent"? Prevention is first of all the influence on the factors of crimes. Who can state today that he knows these factors? We have no data about efficiency of existing programs of crime prevention. There is serious danger of degeneration of prevention in the infringement of the human rights, But prevention is always better than repression post factum. The set of measures of primary, secondary, tertiary prevention should as a whole improve social conditions, create mere human atmosphere, to protect specific person, to rescue potential victim from, possible encroachments.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleCrime prevention: theory and practice.en
dc.title.alternativeNusikaltimų prevencija: teorija ir praktika.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNusikaltimų prevencija - vienas iš socialinės nusikalstamumo kontrolės elementų. Socialinė nusikalstamumo kontrolė - vienas iš socialinės kontrolės sistemos elementų. Nusikaltimų prevencija suprantama kaip visuomenės, socialinės kontrolės institucijų, atskirų piliečių poveikis nusikalstamumo veiksniams, kurie mažina nusikalstamumą ir/arba keičia jo struktūrą bei užkerta kelią galimiems nusikaltimams. Nusikaltimų prevencija yra priimtinesnė, demokratiškesnė, liberalesnė, pažangesnė nei bausmės ir prievarta. Tačiau kiek nusikaltimų prevencija yra reali ir veiksminga? Baudžiamosios teisės duomenimis, maždaug 100 proc. visų suaugusių gyventojų yra nusikaltėliai. Tuomet kas ką saugo? Prevencija pirmiausia yra poveikis nusikalstamumo veiksniams. Kas šiandien gali pasakyti, kad žino šiuos veiksnius? Mes neturime duomenų, kiek paveikios dabartinės nusikaltimu prevencijos programos. Prevencija gali tapti neefektyvi, jei bus pažeidinėjamos žmogaus teisės. Tačiau prevencija visuomet yra geriau nei prievarta. Visų 3 prevencijos rūšių - bendrosios, specialiosios, individualiosios -priemonių visuma turėtu gerinti socialines sąlygas, kurti humaniškesnę aplinką, ginti žmogų ir saugoti potencialią auką nuo galimų pasikėsinimų.en
dc.identifier.aleph000005714en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1998, 2(10)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSocialinė nusikalstamumo kontrolėen
dc.subject.keywordNusikalstamumo prevencijaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record