Show simple item record

dc.contributor.authorШестаков, Дмитрий
dc.date.accessioned2015-10-28T12:57:18Z
dc.date.available2015-10-28T12:57:18Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3861/3645
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14333
dc.description.abstract. Legal rules possess a certain organizing principle which is greatly important in nowadays crisis Russian conditions of "transition period" for insufficiently initiative population who has got accustomed to depend upon the command from the top. Criminological legislation (laws and other legislative acts which in total form juridical basis of control of criminality) may be divided on criminal legislation (legislation which contains criminal law rules) and criminological legislation in the narrow sense of the word, which regulates activity which prevents committing the crimes but does not connect with application of criminal punishment and other measures of criminal repression. 2. Criminological legislation in the true sense consists of the following six groups of legal ndes which accordingly regulate: 1) criminological policy; 2) resocialization of criminal contingent of population; 3) prevention of crimes commited by minors and youth; 4) victimological prevention of crimes and social help to victims (victimological legislation); 5) activity of subjects of social control of criminality; 6) control of financial activity and also of turnover of certain things: drugs, drastic substances, weapon and ammunition, cultural and historical values, currency and others - which especially often become objects of crimes. 3. Russia needs changing of Criminal Code principles and goals (functions) of punishment in such a way which regards as of paramount importance compensation of injury to the victim and preventing the offender from commiting further crimes. Also it is greatly desirable to pass the Basis of Russia legislation about social control of criminality and according to it systematize, remake (in ideal, codify) criminological legislation in the true sense and, in order to develop it, to pass a number of laws, in particular, about control of family violence and youth criminality.en
dc.language.isootheren
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleРоссийская уголовно-правовая политика под углом зрения исторической тенденции к смягчению репрессии.en
dc.title.alternativeRusijos baudžiamosios teisės politika atsižvelgiant į istorines represijų švelninimo tendencijas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTeisinėms normoms būdingas tam tikras organizuojamasis poveikis. Jis šiandieninėje krizės apimtoje Rusijoje pereinamojo laikotarpio sąlygomis ypač svarbus neaktyviems, prie komandų pripratusiems piliečiams. Kriminologiniai įstatymai (įstatymai ir kiti teisiniai aktai, sudarantys nusikalstamumo kontrolės juridinį pagrindą) gali būti suskirstyti į baudžiamuosius įstatymus, apibrėžiančius baudžiamosios teisės normas, ir kritninologinius Įstatymus siaurąja prasme. Jie reglamentuoja nusikalstamumo prevenciją, tačiau nenumato baudžiamosios bausmės taikymo ir kitų baudžiamosios represijos priemonių. Kriminologinius įstatymus sudaro 6 teisiniu normų grupės, reglamentuojančios: 1) kriminologinę politiką; 2) baudžiamojo gyventojų kontingento resocializaciją; 3) nepilnamečiu ir jaunų žmonių nusikalstamumo prevenciją; 4) viktimologinę nusikaltimu prevenciją ir socialine pagalbą aukoms (viktimologiniai įstatymai); 5) socialinės nusikalstamumo kontrolės subjektų veiklą; 6) finansinės veiklos ir tokių prekių kaip narkotikai, ginklai ir amunicija, kultūrinės ir istorinės vertybės, valiuta ir kt., kurios ypač dažnai tampa nusikaltimu objektais, apyvartos kontrole. Rusijoje būtina pakeisti Baudžiamojo kodekso principus ir bausmės tikslus. Labai svarbu aukai atlyginti padarytą žalą ir apsaugoti nusikaltusi asmenį, kad nepadarytą daugiau nusikaltimu. Svarbu priimti bazinius socialinės nusikalstamumo kontrolės įstatymus ir susisteminti, patobulinti (o geriausia - kodifikuoti) kriminologinius įstatymus. Šiam tikslui pasiekti būtina priimti kitus įstatymus (reglamentuojančius prievartos šeimoje kontrolę ir nepilnamečių nusikalstamumą).en
dc.identifier.aleph000006577en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1999, 3(11)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordRusijaen
dc.subject.keywordBaudžiamoji politikaen
dc.subject.keywordKriminologijaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record