Show simple item record

dc.contributor.authorKury, Helmut
dc.contributor.authorFerdinand, Theodore
dc.date.accessioned2015-10-28T11:39:51Z
dc.date.available2015-10-28T11:39:51Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3854/3638
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14324
dc.description.abstractSince the 1950s, penal law in the West has grown more punitive. We document this sharp rise in punitivity in Germany and find its sources in an influx of foreigners, socialization to a distinctive tradition, and worsening social and economic conditions, Specifically, differences in punitivity in East and West Germany after reunification are examined, and though Eastern Germans suffered less serious crime, they were socialized under communism to a tradition of penal severity, and their living conditions were and are particularly stressful. They are also more punitive than Western Germans. In Western Germany, a sharp increase in crime since the early 1970s reflected mainly an influx of foreigners and the sharp rise in the imprisonment rate since then reflects their punishment. Since the 1970s, apart from the foreigners, West Germany has exhibited a high but steady crime rate.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAttitudes toward punishment: public opinion and criminal justice.en
dc.title.alternativeBausmė: viešoji nuomonė ir baudžiamasis teisingumas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDevintajame dešimtmetyje Vakaru šalių baudžiamoji teisė nuolat griežtėja. Vokietijoje bausmės taip pat griežtėja. Tai daryti skatina didėjantis nusikalstamumas. Jo ištakos - imigrantą srautai, prisitaikymo prie skirtingi tradicijų sunkumai ir blogėjančios socialinės bei ekonominės sąlygos. Autoriai analizuoja baudžiamosios teisės skirtumus Rytų ir Vakarų Vokietijoje po susivienijimo. Nepaisant to, kad Rytų Vokietijoje buvo padaroma mažiau nusikaltimų, Rytų vokiečiai gyveno komunistinėje sistemoje. Jai būdingas bausmių griežtumas. Rytu vokiečių gyvenimo sąlygos buvo ir yra ypač sunkios ir jie pritaria griežtesnėms bausmėms nei vakariečiai. Vakarų Vokietijoje staigus nusikalstamumo augimas nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios susijęs su atsikėlusiais imigrantais, o kalinamųjų skaičius atspindi bausmių skyrimo sistemą. Nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios Vakarti Vokietijoje (jei neminėsime užsieniečių) nusikalstamumas nors ir didelis, bet pastovus.en
dc.identifier.aleph000006190en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1999, 3(11)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordVokietijaen
dc.subject.keywordBaudžiamoji teisėen
dc.subject.keywordBausmėen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record