Show simple item record

dc.contributor.authorDobryninas, Aleksandras
dc.date.accessioned2015-10-28T11:18:59Z
dc.date.available2015-10-28T11:18:59Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3851/3635
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14319
dc.description.abstractCrime related publications in mass media have big impact on the public understanding of crime situation, as well as of the strategy and tactics in current criminal policy. Due to this fact, the diffusion of this kind of information becomes a serious social and political problem in modern society. The article "Crime and Press in Lithuanian Society" analyses trends and structure of crime related publications in Lithuanian press, their inner ideology, and public attitude to crime related publications. The article points on the fact that publications in Lithuanian press are not adequate to the official description of crime situation in society, create distorted image of crime, and misinform public about the real state of affairs in criminal justice. In its turn, images of crime and criminal justice could negatively influence the implementation of effective democratic criminal policy in Lithuania.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNusikaltimai ir spauda Lietuvos visuomenėje.en
dc.title.alternativeCrime and press in Lithuanian society.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltKriminalinės temos, jų plėtojimas žiniasklaidoje yra rimta politinė ir socialinė problema, turinti įtakos tiek esamai kriminogeninei padėčiai, tiek tam, kaip vykdomą baudžiamąją politiką supranta visuomenė. Straipsnyje analizuojama kriminalinio pobūdžio publikacijų Lietuvos spaudoje dinamika bei struktūra, leidinių ideologija, įvairių socialinių grupių reakcija į minėtą informaciją. keliamas susirūpinimas, kad visuomenė netapačiai, arba net ir iškreiptai yra informuojama apie kriminogenine padėtį šalyje. Teigiama, kad teks visuomenės informavimas gali pasunkinti demokratinės nusikaltimų kontrolės politikos formavimą ir įgyvendinimą Lietuvoj.en
dc.identifier.aleph000005731en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1999, 3(11)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordŽiniasklaidaen
dc.subject.keywordKriminalinio pobūdžio publikacijosen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record