Show simple item record

dc.contributor.authorBabachinaitė, Genovaitė
dc.date.accessioned2015-10-28T07:48:32Z
dc.date.available2015-10-28T07:48:32Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3846/3630
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14314
dc.description.abstractViolent crimes are crimes against a natural person by using various kinds of violence: murders, grevious bodily harms and rapes. The article exhaustively analysis the development of violent crimes in post-war Lithuania, and, especially, during the last four years (1995-1998). In the run of these years, we observe general decrease in the rate of registered violent crimes and in the general rate of criminality from 1.6 per cent in 1995 to 1.1 per cent in 1998. On the base of expert evaluation of violent criminality tendencies and their social situation, the violent crimes development indices for the nearest several years (1999-2000) are foreseen, their social situation characteristics are pointed out, the proposals are made concerning the development of strategy and tactics for the prevention of violent criminality in Lithuania. The tendency of decrease in the rate of premeditated murders (with attempts to murder), the situation with rapes (with attempts to rape) will be stable, and the registered number of deliberate grevious bodily harms may rise (approximately by 6 per cent).en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSmurtiniai nusikaltimai Lietuvoje.en
dc.title.alternativeViolent crimes in Lithuania.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSmurtiniai nusikaltimai – tai nusikaltimai fiziniam asmeniui panaudojant įvairų smurtą: nužudymai, sunkūs kūno sužalojimai ir išžaginimai. Straipsnyje išsamiai aptariama smurtinių nusikaltimų raida Lietuvoje pokario metais ir ypač per pastaruosius ketverius (1995-1998) metus. Per šiuos metus pastebimas užregistruotų smurtinių nusikaltimų mažėjimas, taip pat ir smurtinių nusikaltimų, kaip visų užregistruotų nusikaltimų dalies, mažėjimas nuo 1,6 proc. 1995 m. iki 1,1 proc. 1998 m. Remiantis smurtinio nusikalstamumo tendencijų ir jų socialinės situacijos ekspertinio vertinimo rezultatais, prognozuojama smurtinių nusikaltimų raida 1999-2000 m., jų socialinės charakteristikos, teikiami siūlymai, kaip Lietuvoje tobulinti smurtinio nusikalstamumo prevencijos strategiją ir taktiką. Straipsnio autorė teigia, kad išliks tyčinių nužudymų (ir pasikėsinimų) mažėjimo tendencija, išžaginimų (ir pasikėsinimų) statistinė padėtis bus stabili, o užregistruotų tyčinių sunkių kūno sužalojimų gali padaugėti (maždaug 6 proc.).en
dc.identifier.aleph000000311en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1999, 4(12)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKriminologijaen
dc.subject.keywordSmurtiniai nusikaltimaien
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record