Show simple item record

dc.contributor.authorKurapka, Vidmantas-Egidijus
dc.contributor.authorMalevski, Hendryk
dc.date.accessioned2015-10-28T07:43:43Z
dc.date.available2015-10-28T07:43:43Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3845/3629
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14313
dc.description.abstractAfter approval of the new edition of Outline of legal system reform, the second stage of the reform proceeds rather slowly. Qualitative changes are especially missing in the reforming of expert institutions. Discussions arose in the legal society concerning the very regulations of the reform of expert institutions. The regulations specify that the Ministry of the Interior system’s “expert territorial units and specialists (experts, criminalists-technicians) join the police units specialised by branches”. Merely this fact contradicts the statement of the same outline about universal functions of the police. The authors of the article maintain that an attempt to reform the system of expert institutions was launched to implement without an elaborate strategy. The application of special knowledge was divided, on the one hand, among specialised expert institutions of the Ministry of Justice, Ministry of the Interior Affairs, Ministry of Health Protection and, on the other hand, functions of these institutions have been duplicated without foreseeing co-ordination of their activities, creating a concordant system and providing conditions ensuring its activities. The article provides opinion regarding harmonising and development of expert, including research in private, institution’s activities. This should be done on scientific grounds with reference to the basic principle of the legal system reform, i.e. the legal system is first of all reformed for a more efficient protection of rights of Lithuanian people by drawing priorities of the reform and more constant reforming of legal institutions avoiding duplication of their functions, departmental point of view which arises when the institutions self-reform themselves without outside co-ordination of their activities.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDėl kai kurių ekspertinių tarnybų reformos problemų.en
dc.title.alternativeOn some problems in the reform of expert services.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltReikia pripažinti, jog Teisinės sistemos reformos antrasis etapas vyksta gana vangiai, ypač kokybinių pokyčių pasigendama pertvarkant ekspertines įstaigas. Teisinėje visuomenėje diskusijas sukėlė jau pačios ekspertinių įstaigų reformos nuostatos, numatančios, jog VRM sistemos “ekspertiniai teritoriniai padaliniai ir specialistai (ekspertai, kriminalistai-technikai) įsilieja į šakiniu principu specializuotus policijos padalinius”. Vien jau tai prieštarauja Teisinės sistemos reformos metmenų teiginiui, kad policijos funkcijos turi būti universalios. Straipsnio autorių nuomone, pertvarkyti ekspertinių įstaigų sistemą pradėta neturint aiškios strategijos, bandant, viena vertus, dirbtinai suskaldyti vientisą nusikaltimų tyrimo procesą, specialių žinių taikymo funkcijas paskirstyti tarp Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos specializuotų ekspertinių įstaigų, o, kita vertus, dubliuojant šių įstaigų funkcijas, nenumatant jų veiklos koordinavimo, darnios sistemos ir jos veiklą užtikrinančių sąlygų sukūrimo. Straipsnyje bandoma išdėstyti nuomonę dėl ekspertinių, taip pat ir mokslinių bei privačių įstaigų, veiklos suderinimo ir plėtojimo remiantis mokslu bei atsižvelgiant į pagrindinę teisinės sistemos reformos nuostatą: teisinė sistema pertvarkoma pirmiausia rūpinantis kuo veiksmingesne Lietuvos žmonių teisių apsauga, nustatant reformos prioritetus, teisines institucijas reformuojant tolygiau, nedubliuojant jų funkcijų, išvengiant žinybinio požiūrio, atsirandančio tada, kai institucijos reformuoja pačios save, o ne koordinuojant jų veiklą.en
dc.identifier.aleph000000309en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1999, 4(12)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKriminalistikaen
dc.subject.keywordEkspertinės tarnybosen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record