Show simple item record

dc.contributor.authorVišinskis, Vigintas
dc.date.accessioned2015-10-27T12:06:25Z
dc.date.available2015-10-27T12:06:25Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3830/3614
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14296
dc.description.abstractExecution process’ issues need exhaustive research in Lithuania. However, while developing a new civil process code, it is necessary? to solve old theoretical and practical problems. This article addresses problems related to sales of assets by auction and proposes possible ways of solution. An auction is the main form of a debtor’s assets realization in the process of execution. The funds received during an auction often become the only source of settling a creditor’s financial claim. The drawbacks of this institute negatively affect the results of the entire execution process. Therefore, the auction process needs improvements to be made by correcting the mistakes that became apparent in practice and by assessing the changed socio-economic relationships. It must be stressed that in the execution of court decisions the sales of assets by auction (especially of real property) is the basic way of assets realization in many foreign countries. The article deals with only some of the issues related to the realization of assets in the process of auction. Nevertheless, the author expects that the expressed ideas will be useful for the development of the existing process of the sales by auction and for the creation of a new civil process code.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTurto pardavimo iš varžytynių problemos.en
dc.title.alternativeProblems regarding sales of assets by auction.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVykdymo proceso problemos Lietuvoje mažai tyrinėtos. Tačiau, kuriant nauja Civilinio proceso kodeksą, būtina išspręsti senas teorines ir praktines problemas. Šiame straipsnyje nagrinėjamos su turto pardavimu iš varžytynių susijusios problemos ir siūlomi galimi jų sprendimo būdai. Varžytynės - pagrindinė skolininko turto realizavimo forma vykdymo procese. Jų metu gaunamos lėšos neretai būna vienintelis kreditoriaus finansinio reikalavimo patenkinimo šaltinis. Šio instituto trukumai turi neigiamos įtakos viso vykdymo proceso rezultatams. Todėl varžytinių procesas tobulintinas: būtina ištaisyti išryškėjusias klaidas atsižvelgiant į pasikeitusius socialinius-ekonominius santykius. Reikia pažymėti, kad, vykdant teismų sprendimus, turto pardavimas iš varžytynių (ypač nekilnojamojo turto), yra pagrindinis turto realizavimo būdas daugelyje užsienio valstybių. Siame straipsnyje paliestos, be abejo, ne visos su turto realizavimu varžytynėse susijusios problemos. Tačiau tikimės, kad išdėstytos mintys bus naudingos tobulinant esama turto pardavimo iš varžytynių procesą bei kuriant naująjį CPK.en
dc.identifier.aleph000005670en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1999, 5(13)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordCivilinė teisėen
dc.subject.keywordTurto konfiskavimasen
dc.subject.keywordVaržytinesen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record