Show simple item record

dc.contributor.authorVišinskis, Vigintas
dc.date.accessioned2015-10-27T07:36:39Z
dc.date.available2015-10-27T07:36:39Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3815/3599
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14279
dc.description.abstractCurrently existing problems in the system of execution of court judgements are not merely legal problems and they cannot be solved by purely legal means. They are closely related to the existing political, social and, first of all, economic situation in the country. Even perfectly legally regulated process of execution will hot help in recovery of the awardedswn in case a debtor possesses no assets. It is undoubtable, however, that proper regulation of the execution process exercises a huge influence on the efficiency of the entire system of execution of court judgements. The remaining unreformed institute of coercive execution of judgements does not satisfy the increasing social needs. Recently, more attention is observed to be paid to the improvement of legal base of judgement execution. The recovery from natural persons makes up the biggest part of the cases under execution. The problems of execution in this category of cases are related to the delivery of encowagments to execute a judgement voluntarily, distraint, assessment of assets, recovery from salary and some other issues need to be solved urgently. This article addresses only some of the problems related to recovery from natural prisons. Some of the raised issues arise when the recovery is executed both from natural and legal entities. Nevertheless, the author believes that the expressed ideas will be useful in the development of execution process.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleIšieškojimo iš fizinių asmenų problemos.en
dc.title.alternativeProblems related to recovery from natural persons.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiuo metu esančios teismo sprendimų vykdymo sistemos problemos nėra vien tik teisinės ir negali būti išspręstos tik teisinėmis priemonėmis. Jos glaudžiai susijusios su esama politine, socialine ir pirmiausia ekonomine valstybės padėtimi. Net tobulai teisiškai reglamentuotas vykdymo procesas nepadės išieškoti priteistos sumos, jeigu skolininkas neturės turto. Tačiau neabejotina, kad tinkamas vykdymo proceso reguliavimas turi didžiule įtaką visos teismo sprendimų vykdymo sistemos veiksmingumui. Išlikęs nepertvarkytas priverstinio sprendimų vykdymo institutas jau netenkina padidėjusių visuomenės poreikių. Pastaruoju metu pastebimas žymiai padidėjęs dėmesys sprendimų vykdymo teisinės bazės tobulinimui. Išieškojimas iš fizinių asmenų sudaro didžiausią vykdomųjų bylų dalį. Šios kategorijos bylų vykdymo problemas, susijusias su raginimu įvykdyti sprendimą geruoju įteikimu, turto areštu, jo įvertinimu, išieškojimu iš darbo užmokesčio ir kai kurias kitas, būtina kuo greičiau spręsti. Siame straipsnyje nagrinėjamos, be abejo, ne visos su išieškojimu iš fizinių asmenų susijusios problemos. Kai kurios paliestos problemos kyla vykdant išieškojimą tiek iš fizinių, tiek ir iš juridinių asmenų. Tačiau tikimės, kad išdėstytos mintys bus naudingos tobulinant vykdymo procesą.en
dc.identifier.aleph000005680en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1999, 6(14)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordCivilinė teisėen
dc.subject.keywordSprendimų vykdymas (teisė)en
dc.subject.keywordIšieškojimas iš fizinių asmenųen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record