Show simple item record

dc.contributor.authorUndzėnas, Balys
dc.date.accessioned2015-10-26T11:45:21Z
dc.date.available2015-10-26T11:45:21Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3800/3585
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14265
dc.description.abstractWhen people migrate between states, employment relations between subjects which belong to several jurisdictions emerge. In such case it becomes unclear, law of which state – employee's, employer's or other – should be applied to regulate such employment relations. Iron curtain which separated Lithuania from the west has fallen relatively not long ago, therefore this issue became urgent to us recently. This article reviews how issue of applicable law in international employment relations is resolved in the law of Republic of Lithuania, what gaps, contradictions or questionable regulation it includes. There is a review of solution of this issue in the law of European Union which becomes more and more urgent to Lithuania as well.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTarptautiniams darbo santykiams taikytinos teisės problema.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŽmonėms migruojant iš valstybės į valstybę, užsimezga darbo santykiai tarp kelių valstybių jurisdikcijoms priklausančių subjektų. Tokiu atveju tampa neaišku, kurios valstybės – darbuotojo, darbdavio ar dar kitos – teisė turi būti taikoma tokiems darbo santykiams reguliuoti. Geležinė uždanga, skyrusi Lietuvą nuo vakarų, išnyko palyginti neseniai, todėl ši problema tik dabar tapo mums aktuali. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip tarptautiniuose darbo santykiuose taikytinos teisės problema sprendžiama Lietuvos Respublikos teisėje, tiriama, kokių yra spragų, prieštaravimų ar abejotino reglamentavimo. Taip pat nagrinėjama, kaip ši problema sprendžiama Europos Sąjungos teisėje, kuri, Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje, tampa mums vis aktualesnė.en
dc.identifier.aleph000000067en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2000, 8(16)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordDarbo teisėen
dc.subject.keywordTarptautiniai darbo santykiaien
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record