Show simple item record

dc.contributor.authorJociutė, Aldona
dc.contributor.authorPetronytė, Gintarė
dc.date.accessioned2015-10-22T06:45:15Z
dc.date.available2015-10-22T06:45:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/health-policy-and-management/article/view/4071/3908
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14257
dc.description.abstractThis article focuses on local stakeholders’ (policy-makers and decisionmakers, administrators and practitioners) attitudes towards effective health promotion policy measures in physical activity and healthy eating for children and youth. A qualitative study using semi-structured interview method was performed with 12 representatives of the Klaipeda city, Kaunas and Jurbarkas districts municipal institutions in July – September, 2013, implementing the international healthy eating and physical activity in a local communities’ project (HEPCOM). Based on the results, stakeholders in planning health promotion activities in physical activity and healthy eating for children and youth mainly apply policy development, strategic planning, action planning and implementation measures, however, they face the use of evaluation measures. The key prerequisites for the development of health promotion activities in physical activity and healthy eating for children and youth at the local communities include targeted health policy strategy and the priorities identified at the national level, inter-institutional cooperation, cross-sectoral activities, the availability of information on best practice interventions and their evaluation tools, as well as human, financial and information resources.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVeiksmingos vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo politikos priemonės fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos srityje vietos bendruomenių suinteresuotų grupių požiūriuen
dc.title.alternativeLocal stakeholders’ attitudes towards effective health promotion policy measures in physical activity and healthy eating for children and youthen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje analizuojamas vietos bendruomenių suinteresuotų grupių (politikos formuotojų bei sprendimų priėmėjų, administratorių ir praktikų) požiūris į veiksmingas vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo politikos priemones fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos srityje. Kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūrizuotą interviu, buvo atliktas dalyvaujant Klaipėdos miesto, Kauno ir Jurbarko rajonų savivaldybių institucijų atstovams 2013 metų liepos–rugsėjo mėn., įgyvendinant tarptautinį sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo vietos bendruomenėse projektą (angl. Promoting healthy eating and physical activity in local communities, HEPCOM). Tyrimo duomenimis, suinteresuotų grupių atstovai planuodami vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo veiklą fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos srityje dažniausiai taiko politikos ir sprendimų priėmimo, strateginio planavimo, veiklos planavimo ir jos įgyvendinimo priemones, tačiau jie susiduria su vertinimo priemonių taikymo kliūtimis. Pagrindinės prielaidos, būtinos vietos bendruomenėse vystyti vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo veiklą, yra kryptinga šalies sveikatos politikos strategija ir nustatyti prioritetai, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tarpsektorinė veikla, informacijos prieinamumas apie gerosios praktikos intervencijas ir jų vertimo įrankius, taip pat žmogiškieji, finansiniai bei informaciniai ištekliai.en
dc.doiDOI:10.13165/SPV-15-1-8-06en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000019560en
dc.publication.sourceSveikatos politika ir valdymas, 2015, [Nr.] 1(8)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordSveikatos stiprinimo politikaen
dc.subject.keywordFizinis aktyvumasen
dc.subject.keywordSveika mitybaen
dc.subject.keywordVaikai ir jaunimasen
dc.subject.keywordSuinteresuotieji asmenysen
dc.subject.keywordHealth promotion policyen
dc.subject.keywordPhysical activity and healthy eatingen
dc.subject.keywordStakeholdersen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection09B - Visuomenės sveikataen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record