Show simple item record

dc.contributor.authorStasiūnienė, Jurgita
dc.contributor.authorJustickis, Viktoras
dc.contributor.authorJasiulaitis, Algimantas
dc.date.accessioned2015-10-22T06:26:30Z
dc.date.available2015-10-22T06:26:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/health-policy-and-management/article/view/4042/3907
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14256
dc.description.abstractA newborn’s murder committed by his/her mother always causes an exceptional emotional response in the society. The fact of neonaticide evokes emotions not only because a new life is the most vulnerable part of the society unable to defend itself, but also the mother’s aggression directed to her own “ flesh and blood” contradicts the laws of existence, denies the power of mother instincts, unconditional love for her children. The aim of the work is to study the legal regulation in Lithuania, prevalence, dynamics of this crime, its murder locations, social characteristics of offenders, possibilities of applying preventive, rehabilitative measures and the new prospects to enlarge the efficiency of the legal persecution of the neonaticide in Lithuania. The retrospective investigation was conducted in a period from 1990 to 2012 by examining depersonalised statistical cards provided by The Information Technology and Communications Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania. In this study, a comprehensive analysis of neonaticide was carried out in terms of a holistic generalisation of the issue, i.e., the infanticide situation in Lithuania has been investigated in depth, practical recommendations have been provided to introduce new concepts to the scientific doctrine, to adjust the existing legal acts on neonaticide and to develop new legal acts, as well as introduce preventive and rehabilitative measures. Results have shown that women, who murdered their first-day newborn at the time of delivery or shortly thereafter, were relatively young, with low education, without any profession or occupation at the time of the crime. The most common crime location is village, inside the residential place of a woman. Lithuania has not yet adopted a legal neonaticide prevention system. In Lithuania, the legal provisions relating to the murder of newborn should be improved.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNewborn murder and its legal preventionen
dc.title.alternativeNaujagimio nužudymas ir jo teisinė prevencijaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltMotinos savo naujagimio nužudymas visuomenėje visada sukelia išskirtinį emocinį atgarsį. Naujagimio nužudymo faktas emocijas sukelia ne tik dėl to, kad ką tik gimusi gyvybė yra pati pažeidžiamiausia, negalinti apsiginti visuomenės dalis, bet ir dėl to, kad motinos agresija, nukreipta į savo „kūną ir kraują“, prieštarauja visuomenės egzistavimo dėsniams, paneigia motiniškų instinktų tvirtumą, besąlyginę meilę savo vaikui. Darbo tikslas – išanalizuoti naujagimio nužudymo reglamentavimą Lietuvos teisės aktuose, šio nusikaltimo paplitimą, dinamiką, vietą, nusikaltėlių socialines chararakteristikas, prevencinių ir reabilitacinių priemonių taikymo galimybes ir naujas teisinio reguliavimo perspektyvas Lietuvoje. Retrospektyvaus tyrimo metu nagrinėtos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktos nuasmenintos statistinės kortelės, užpildytos registruojant nusikaltamą veiką, laikotarpiu nuo 1990 m. iki 2012 m. Darbo rezultatatas – kompleksiškai išanalizuota naujagimių nužudymų situacija Lietuvoje, pateiktos praktinės rekomendacijos dėl naujų savokų įvedimo mokslo doktrinoje, esamų teisės aktų, susijusių su naujagimių nužudymais, tikslinimo ir naujų teisės aktų rengimo bei prevencinių ir reabilitacinių priemonių rengimo. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje 1990–2012 m. laikotarpiu užregistruota 116 privilegijuotų naujagimių nužudymų. Dažniau pirmos paros naujagimius gimdymo metu arba tuojau po jo nužudė moterys, turinčios menklą išsilavinimą, neįgijusios profesijos, neturinčios užsiėmimo (namų šeimininkės, bedarbės, niekur nedirbančios ir nesimokančios) Vidutinis naujagimius nužudžiusių gimdymo metu arba tuojau po jo moterų amžiaus vidurkis yra 27,4 ± 6,1 m. Vyraujanti amžiaus grupė 18–29 m. gimdyvės (63,9 proc.). Dažniausiai nusikaltimas padaromaskaimo vietovėse (63,8 proc.), moters gyvenamojoje vietoje (butas, namas). Tyrimas taip pat parodė, kad Lietuvoje iki šiol nėra legalios neonaticido pevencijos sistemos, taip pat kad kai kurie teisės aktai, susiję su šio nusikaltimo reglamentavimu Lietuvoje, yra taisytini.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/SPV-15-1-8-05en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000019559en
dc.publication.sourceSveikatos politika ir valdymas, 2015, [Nr.] 1(8)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordNeonaticidasen
dc.subject.keywordNaujagimio nužudymasen
dc.subject.keywordAnoniminis gimdymasen
dc.subject.keywordGyvybės langeliaien
dc.subject.keywordRibotas pakaltinamumasen
dc.subject.keywordInfanticidasen
dc.subject.keywordNeonaticideen
dc.subject.keywordNewborn murderen
dc.subject.keywordAnonymous deliveryen
dc.subject.keywordBaby boxesen
dc.subject.keywordDiminished capacityen
dc.subject.keywordInfanticideen
dc.subject.keywordPreventionen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection09B - Visuomenės sveikataen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record