Show simple item record

dc.contributor.authorPaksas, Audrius
dc.date.accessioned2015-10-19T07:47:34Z
dc.date.available2015-10-19T07:47:34Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3784/3573
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14246
dc.description.abstractThe article deals with the content of one of the most fundamental diplomatic immunity – inviolability of diplomatic premises. The duties of the receiving state under international law as regards ensuring of this immunity, as well as certain aspects of fulfilling of these duties in the Republic of Lithuania are discussed too. The article focuses on the absolute nature of this immunity and, at the same time, – on the comprehensive analysis of the hitherto existing different practice of states when a receiving state for one reason or the other has violated the immunity of premises of foreign diplomatic missions. As a result of that analysis it is attempted to ascertain whether the existing international law sets any limits on absoluteness of the immunity in question in order to defend the interests of the receiving state and its people in the case when diplomatic premises are used for unlawful purposes, as well as to find out what are or could be those interests.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDiplomatinės atstovybės patalpų neliečiamybė ir jos užtikrinimo praktiniai aspektai.en
dc.title.alternativeInviolability of premises of diplomatic mission and practical aspects of its ensuring.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje nagrinėjamas vieno iš svarbiausių diplomatinių imunitetų – diplomatinės atstovybės patalpų neliečiamybės – turinys bei su tuo susiję praktiniai šio imuniteto užtikrinimo aspektai. Nagrinėjamos tarptautinėje teisėje įtvirtintos priimančios valstybės pareigos tinkamai užtikrinti šį imunitetą bei kai kurie šių pareigų |gyvendinimo Lietuvos Respublikoje aspektai. Straipsnyje siekiama pabrėžti absoliutų (t.y. be išimčių) šio imuniteto pobūdį, kartu analizuojant ligšiolinę skirtingų valstybių praktiką tais atvejais, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių priimanti valstybė bent formaliai pažeidė užsienio diplomatinės atstovybės patalpų neliečiamybę. Analizuojant tokią valstybių praktiką, mėginama išsiaiškinti, ar galiojanti tarptautinė teisė nustato kokias nors minėto absoliutumo ribas, siekiant apginti priimančios valstybės, jos gyventojų interesus, kai atstovybės patalpos yra naudojamos neteisėtais tikslais, taip pat išsiaiškinti, kokie gali būti tie interesai, kurie galėtų suteikti tam tikrą legitimiškumą nagrinėjamą diplomatinį imunitetą pažeidžiantiems valstybės veiksmams.en
dc.identifier.aleph000000106en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2000, 9(17)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTarptautinė teisėen
dc.subject.keywordDiplomatinės privilegijos ir neliečiamybėen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record