Show simple item record

dc.contributor.authorKalesnykas, Raimundas
dc.date.accessioned2015-10-14T08:07:32Z
dc.date.available2015-10-14T08:07:32Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3751/3542
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14214
dc.description.abstractOn the basis of experience of West European and American scientists as well as high rank police officials the article explores various aspects of the new point of view in regard to community policing in Lithuania. The police is a differentiated social structure based on different forms of actions which comprise „the model of community policing”. At first it may appear that public police is the only public administration institution, which is responsible for safety of community. It's an erroneous opinion. Indeed, safety of law and order, community, public order and persons is the competence of other social institutions, community and private security agencies. Process the privatization of police functions is a new social phenomenon in our country. Now, many people are not satisfied with the police work. They choose the security form which is better. The article analyses two problems. First, if privatization of police functions is possible. This does not mean privatization of all functions, but only those which are not in police competence. Second, can the private police exist in Lithuania. In market economy the initiative of assurance of security is being taken over by the private interest. The article focuses on certain issues of privatization of the police functions, examples of formation of private police forces are given. One way or another state can not guarantee safety of each and every citizen, that‟s way an alternative is chosen i.e. privatization of certain functions of the police. The process would be long and closely linked to economic welfare of our country. A big problem is that community should change in order to become interested in services rendered by private police in carrying out functions of public safety assurance.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKai kurios policijos funkcijų privatizavimo problemos Lietuvoje.en
dc.title.alternativeCertain problems of privatization of the police functions in Lithuania.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPastaruoju metu, vykstant aktyviam privatizacijos procesui, svarbus vaidmuo tenka privačiam sektoriui. Privatizuojama didelė dalis strateginių šalies objektų: naftos perdirbimo įmonės, transporto, pramonės objektai ir kt. Privatizacija vis labiau skverbiasi ir į valstybinį sektorių, kur dalis valstybės institucijų tampa privačiomis. Tai neaplenkia ir policijos, kurios būklė šiuo metu katastrofiška. Akivaizdu, kad valstybė savo jėgomis negali išlaikyti ir remti ne tik policijos, bet ir kitų valstybės institucijų. Vis dažniau pasigirsta kalbos apie policijos funkcijų privatizavimą, apie privačios policijos kūrimąsi. Straipsnyje keliama problema, ar galimas policijos funkcijų privatizavimas ir ar gali egzistuoti bei veikti privati policija Lietuvoje? Tikslas – parodyti naują požiūrį į bendruomenės teisėtvarką ir policijos veiklą. Pastebima, kad pastaruoju metu vis sėkmingiau visuomenės saugumo užtikrinimo srityje įsitvirtina ir dalyvauja privačios saugos tarnybos, jos perima dalį policijos funkcijų, t.y. jas privatizuoja. Kita problema – policijos, kaip valstybės įrankio saugumui užtikrinti, autoriteto mažėjimas ar visiškas jo išnykimas. O gal turi būti susiformavęs naujas požiūris į bendruomenės teisėtvarkos institucijų veiklą? Straipsnyje, remiantis Vakarų Europos ir JAV mokslininkų bei aukštų policijos pareigūnų praktikų patirtimi, įvairiais aspektais nagrinėjamas naujas požiūris į bendruomenės teisėtvarkos institucijų veiklą, keliamos policijos funkcijų privatizavimo problemos bei pateikiamos privačios policijos kūrimosi tendencijos. Juk policijos funkcijų privatizavimo, privačios policijos kūrimosi užuomazgos Lietuvoje lig šiol nenagrinėtos nei teoriniu, nei praktiniu aspektu.en
dc.identifier.aleph000000082en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2001, 11(19)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordPolicijos teisėen
dc.subject.keywordPolicijos funkcijų privatizavimasen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record