Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczak, Jaroslaw
dc.contributor.authorDadelo, Stanislavas
dc.date.accessioned2015-10-13T12:56:08Z
dc.date.available2015-10-13T12:56:08Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3740/3531
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14203
dc.description.abstractThe aim of this work was to investigate the point of view of studients of Higher Police School in Szytno and the Law University of Lithuania towards physical culture and their opinion regarding the level of a policeman’s physical preparedness. Using a special questionnaire 208 students of Szytno Higher Police School in 1998 and 208 students of the Police faculty of the Law University of Lithuania in 1999 were questioned. The mathematic processing of the data collected has been caried out. In analysing the data, the frequency of answers was evaluated (n - by the number of answers and proc. ~ by the per cent). For the data evaluation according to the per cent we have used the methods proposed by C. Vaisvila (1974). The generalisations of the material enable us to claim that the respondents of both countries positively assess physical culture and its impact on the health and overall training. The future officers treat physical culture as a significant factor in the development of profesionalism. The respondents stressed that the existing system of physical training and fighting self-defence is not efficient enough. Therefore, certain improvements are necessary.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleFizinis lavinimas Lenkijos ir Lietuvos policijos mokymo institucijose.en
dc.title.alternativePhysical culture in the Polish and Lithuanian police training institutions.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltFizinis lavinimas policijoje yra labai svarbus. Lenkijos ir Lietuvos valstybių politinės ir ekonominės reformos kelia panašių problemų. Abiejų šalių policijos rengimo įstaigose pastaraisiais metais ieškoma būdų fizinio lavinimo sistemas pritaikyti prie naujų realijų. Darbo tikslas buvo ištirti Lenkijos Ščitno aukštosios policijos (LSAP) mokyklos ir Lietuvos teisės universiteto (LTU) Policijos fakulteto studentų požiūrį į fizinį lavinimą, sužinoti jų nuomonę apie policininko fizinį parengtumą. Specialiai sudaryta anketa 1995 m. buvo apklausti 20b Lenkijos Ščitno aukštosios policijos mokyklos ir 1999 m. - 208 Lietuvos teisės universiteto Policijos fakulteto studentai. Buvo atliktas tyrimo duomenų matematinis apskaičiavimas. Analizuojant duomenis buvo vertinamas atsakymų į teiginius dažnis (n - atsakymų skaičiumi ir proc. - procentais). Pagal procentinius rodiklius vertindami gautų rezultatų patikimumą naudojome I. Notkino lentelę (Č. Vaišvila, 1974). Gauta medžiaga yra vertinga ir gali būti panaudota pertvarkant Lietuvos policininkų rengimą. Apibendrinant patelktą medžiagą galima teigti, kad abiejų šalių respondentai teigiamai vertina fizinį lavinimą ir jo poveikį savo sveikatai bei visapusiškam ugdymui. Būsimieji pareigūnai fizinį lavinimą vertina kaip svarbų savo profesionalumo kėlimo veiksnį. Tiriamieji pabrėžė, kad dabartinė fizinio lavinimo ir kovinės savigynos sistema yra nepakankamai veiksminga ir reikalauja pakeitimų.en
dc.identifier.aleph000000049en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2001, 11(19)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordFizinis lavinimas policijojeen
dc.subject.keywordPolicininkų rengimasen
dc.subject.keywordEdukologijaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record