Show simple item record

dc.contributor.authorKarpunov, Viačeslav
dc.date.accessioned2015-10-13T11:44:24Z
dc.date.available2015-10-13T11:44:24Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3734/3525
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14197
dc.description.abstractThe article deals with some legal organizing problems which are bound up with the efforts of Ukraine to create the social law–based state. One of them is the long tradition of the etatism which propagated and supported the primacy of a state against an individual. The exchange of this tradition is linked with the emancipation of the society from the exhaustive regulation of the social life executed by the state, with the state`s inclination to serve for human rights. The effective measure for this aim – the development of the self-government in the all spheres of the social life because the self-government realising human rights is the mediator between people and the state. Human rights are the main criterion determinating the progress and quality of changes of the state life in Ukraine. It is criticized that the norms for the protection of human rights which are recognized in the international agreement are in force in Ukraine if they are ratified by the legislator of Ukraine. Although the Ukrainian Constitution is directly applicable deed, it can be really applicable when the corresponding statute is 31 passed, and the latter – when the corresponding instructions are passed. The legal unfavourable consciousness of citizens and officials is recognized as the important obstacle creating the law–based state; it embraces the legal iliteracy, legal nihilism which mixes with the legal idealism. The creation of the law–based state is the combined problem while solving it Ukraine must overcome the economic crisis, social disturbances, the fall of the traditional ideals, the growth of the criminality, the legal nihilism and the abstract, whole covering criticism of law.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisinės valstybės ir teisinės sąmonės formavimasis.en
dc.title.alternativeThe formation of the law–based state and the legal consciousness.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje aptariamos kai kurios teisinės bei organizacinės problemos, susijusios su Ukrainos pastangomis kurti socialinę teisinę valstybę. Viena iš jų – ilgalaikė etatizmo tradicija, propagavusi ir palaikiusi valstybės primatą asmenybei. Valstybės gyvenimo deetatizacija siejama su visuomenės išlaisvinimu iš valstybės vykdomos smulkmeniškos socialinio gyvenimo reglamentacijos, su valstybės palenkimu tarnauti žmogaus teisėms. Tam veiksminga priemonė – savivaldos plėtojimas visose socialinio gyvenimo srityse, nes savivalda – tarpininkė tarp žmonių ir valstybės įgyvendinant žmogaus teises. Žmogaus teisės laikomos pagrindiniu kriterijumi nustatant Ukrainos valstybinio gyvenimo permainų pažangą ir kokybę. Kritikuojama nuostata, kai tarptautinėje sutartyje pripažintos normos, turinčios ginti žmogaus teises, Ukrainoje veikia tik tuo atveju, jei jas patvirtina Ukrainos įstatymų leidėjas. Ukrainos Konstitucija, nors ir laikoma tiesiogiai galiojančiu teisės aktu, faktiškai neveikia, kol neišleistas atitinkamas įstatymas, o įstatymas neveikia be atitinkamos instrukcijos. Svarbia kliūtimi kuriant teisinę valstybę pripažįstama ir piliečių bei pareigūnų teisinė sąmonė, kurioje vyrauja teisinis neraštingumas, teisinis nihilizmas, susijęs su teisiniu idealizmu. Teisinės valstybės kūrimas – kompleksinė problema, kurią sprendžiant Ukrainai tenka įveikti ekonominę krizę, socialinę įtampą, tradicinių idealų griūtį, nusikaltamumo augimą, teisinį nihilizmą bei abstrakčią, viską apimančią buvusios teisės kritiką.en
dc.identifier.aleph000011299en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2001, 11(19)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordTeisinė valstybėen
dc.subject.keywordTeisės viršenybėen
dc.subject.keywordTeisinė sąmonėen
dc.subject.keywordLegal consciousnessen
dc.subject.keywordLaw-based stateen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record