Show simple item record

dc.contributor.authorJuraševič, Nadežda
dc.date.accessioned2015-10-13T11:24:22Z
dc.date.available2015-10-13T11:24:22Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3732/3523
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14195
dc.description.abstractSome signs, i. e. recognition of the supremacy of Law and the statute in all spheres of social life, consolidation of the balance of interests of main social groupes in the statutes, the fundamental rights and freedoms of the person, the bilateral responsibility of the state and the person and some hidrances of the creative process of the state under the rule of Law that are related with the quality of the legal consciousness are discussed in the article. The legal consciousness makes the direct impact on the realization of the conception of the state under the rule of Law in such three directions: a) the standpoint to the law as the universal value (to overcome the legal nihilism and idealism), b) the impact on the law–making (human interests go over the will and consciousness of the legislators until they become legal norms), c) the legal consciousness as the necessary condition of the diligent and precise realization of statutes. The legal consciousness and its training have a special sense during the reforms and social changes.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisinę valstybę.en
dc.title.alternativeThe role of the legal consciousness during the creative process of the State under the rule of Law.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltp. 19-22. Santrauka (liet.): Straipsnyje aptariami kai kurie teisinės valstybės požymiai: teisės ir įstatymo viršenybės visose visuomeninio ir valstybinio gyvenimo srityse pripažinimas, socialinių grupių interesų darnos įtvirtinimas įstatymuose, asmens teisių ir laisvių fundamentalumas, abipusė valstybės ir piliečių atsakomybė, taip pat teisinės valstybės kūrimo trukdžiai, susiję su teisinės sąmonės kokybe. Išskiriamos trys kryptys, kuriomis teisinė sąmonė daro tiesioginę įtaką įgyvendinant teisinės valstybės koncepciją: a. požiūris į teisę kaip visuotinai reikšmingą vertybę (teisinio nihilizmo ir idealizmo įveikimas), b. poveikis teisėkūrai (žmonių interesai, kol jie tampa teisės normomis, pereina per įstatymų leidėjų valią ir sąmonę), c. teisinė sąmonė kaip būtina uolaus ir tikslaus įstatymų įgyvendinimo sąlyga. Reformų ir esminių visuomenės permainų sąlygomis teisinei sąmonei ir jos ugdymui tenka ypač didelė reikšmė.en
dc.identifier.aleph000011291en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2001, 11(19)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordTeisinė sąmonėen
dc.subject.keywordTeisinė valstybėen
dc.subject.keywordLegal consciousnessen
dc.subject.keywordStateen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record