Show simple item record

dc.contributor.authorŽilinskienė, Vida
dc.date.accessioned2015-10-13T08:49:45Z
dc.date.available2015-10-13T08:49:45Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3728/3519
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14191
dc.description.abstractThe article emphasises the importance of the grammaticality of legal language. The fluency and grammaticality of legal language mostly depends on clarity, precision, unambiguity and regularity of legal terms. Author is also analysing the situation in Lithuanian legal terminology and discussing the vocabularies of terms published during last ten years. There is no vocabulary of Lithuanian legal terms, however a part of defined legal terms may be found in the non–specialised dictionary of contemporary Lithuanian or in the dictionary of international terms if such terms are international. However these dictionaries are designed for ordinary speakers and definitions of legal terms may be lacking of scientific background or regularity. The conclusion is made that the multi–lingual vocabulary of legal terms may be undertaken to prepare on the base of the “Vocabulary of Legal Terms” by A. Ţiurlys. The vocabulary of legal terms may be undertaken to prepare on the base of the dictionaries of contemporary Lithuanian, the dictionaries of international terms and the “Dictionary of Definitions used in the Laws of the Republic of Lithuania” by R. Mockevičius.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisės terminai ir terminų žodynai.en
dc.title.alternativeLegal terms and Lithuanian legal vocabularies.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTeisės kalbos sklandumas ir taisyklingumas, be kitų įvairių dalykų, labai priklauso ir nuo pačių teisės terminų aiškumo, tikslumo, vienareikšmiškumo ir taisyklingumo. Straipsnyje nagrinėjama dabartinės teisės terminijos lietuvių kalba padėtis, aptariami pastarąjį dešimtmetį išleisti terminų žodynai. Pabrėžiama, kad lietuvių kalba nėra jokio teisės terminų žodyno, kuriame būtų paaiškintas vienas ar kitas teisės terminas, kad dalį teisės terminų, turinčių apibrėžimus, galima rasti tik nespecializuotuose dabartinės lietuvių kalbos žodynuose ar tarptautinių žodžių žodynuose, jei tie terminai tarptautiniai. Tačiau šie žodynai yra skirti visiems bendrinės kalbos vartotojams, ir todėl juose terminų apibrėžimai gali būti nepakankamai moksliški ar labai tikslūs. Prieinama prie išvados, kad keliakalbį (neaiškinamąjį) teisės terminų žodyną galima būtų pradėti rengti pasinaudojus A. Žiurlio „Teisinių terminų žodynu“, o aiškinamąjį teisės terminų žodyną – dabartinės lietuvių kalbos žodynais, tarptautinių žodžių žodynais ir R Mockevičiaus „Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynu“.en
dc.identifier.aleph000000048en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2001, 13(21)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordŽodynaien
dc.subject.keywordTeisės terminaien
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record