Show simple item record

dc.contributor.authorSmalakienė, Egidija
dc.date.accessioned2015-10-07T10:56:10Z
dc.date.available2015-10-07T10:56:10Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3280/3078
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14133
dc.description.abstractThe paper deals with issues of special importance as of today that arise in the field of input VAT deduction. A brief review is given of the historical preconditions for emergence of VAT. Analysis is provided of certain normative acts currently valid in Lithuania, which regulate the fundamentals of input VAT deduction, the legal force of accounting documents; separate cases are studied when an accounting document formally is in conformity with the requirements of law but does not have the legal force; essential requirements, set for the particulars of accounting documents, are discussed. Separate tax-law terms are compared in the paper, and concepts of input VAT deduction and of the contents of an economic operation are formulated with the help of teleological, grammatical-logical, practical analysis and normative act analysis methods; conditions are determined when an accounting document is to be considered as being or not being of legal force. The paper was prepared by making analysis and generalization of the legal acts in the field of taxes in Lithuania and provisions of legal acts relating to finance, opinions of foreign and Lithuanian authors and specialists in tax law, which were involved in studying problems considered in the paper.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePridėtinės vertės mokesčio ataskaitos probleminiai aspektai.en
dc.title.alternativeInput VAT deduction problems.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami šiandien ypač aktualūs teoriniai ir praktiniai klausimai, kylantys pirkimo PVM atskaitos srityje ir aktualūs visiems mokestinių-teisinių santykių dalyviams. Trumpai apžvelgiamos PVM atsiradimo istorinės prielaidos. Analizuojami atskiri šiuo metu Lietuvoje galiojantys norminiai aktai, reglamentuojantys pirkimo PVM atskaitos pagrindus, buhalterinės apskaitos dokumentų juridinę galią. Sprendžiamos esminės praktinės problemos, nagrinėjant atskirus atvejus, kai apskaitos dokumentas formaliai atitinka įstatymų reikalavimus, tačiau juridinės galios neturi, aptariami esminiai Lietuvoje galiojančių įstatymų reikalavimai, keliami apskaitos dokumentų rekvizitams, gilinamasi į kiekvieno atskiro rekvizito reikšmę, galiojimo sąlygas. Nustatomi esminiai šiuo metu Lietuvoje galiojančių įstatymų atskirų nuostatų prieštaravimai ir neapibrėžtumai. Straipsnyje lyginami atskiri mokestiniai-teisiniai terminai, analizuojama jų lingvistinė, teisinė prasmė ir reikšmė bendroje finansinės apskaitos sistemoje. Bandoma nuodugniau pažvelgti į atskirų terminų ir finansinių-teisinių sąvokų turinį ir taikant sisteminės analizės, sąvokų interpretacijos, gramatinio–loginio, praktinės analizės ir norminių aktų analizės metodus suformuluojamos pirkimo PVM atskaitos ir ūkinės operacijos turinio sąvokos.en
dc.identifier.aleph000001527en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 43(51)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordŪkinės operacijos turinysen
dc.subject.keywordAtaskaitaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record