Show simple item record

dc.contributor.authorJankauskas, Kęstutis
dc.date.accessioned2015-10-07T10:37:31Z
dc.date.available2015-10-07T10:37:31Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3277/3075
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14130
dc.description.abstractIn the article the principles of law as elements of the normative legal reality are analyzed. On the basis of comparative methods, those of legal dogmatic and critical analysis, the peculiarities of consolidation of legal principles in acts of interpretation of law as secondary sources of law are discussed. The author discusses the conception of sources of law, gives an overview of various opinions of a number of authors as to the features identifying principles of law and the functions attributed to the principles in the legal process. The aspects of consolidation of principles of law in sources of law are revealed on the basis of the jurisprudence of the Constitutional Court and it is shown that the peculiarities of consolidation of legal principles in acts of interpretation of law (first of all, of the Constitution) are linked with the conception of legal principles formulated in the constitutional doctrine, and how this conception and its consolidation in acts of the Constitutional Court are related to the recognition of these acts as independent sources of law.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeisės principų samprata ir jų formulavimo teisės aiškinimo aktuose ypatumai.en
dc.title.alternativeThe concept of the principles of law and peculiarities of their formulation in acts of interpretation of law.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami teisės principai kaip normatyvios teisinės tikrovės elementai. Taikant teisės dogmatikos, kritinės analizės ir lyginamąjį metodus aptariama pirminių ir antrinių teisės šaltinių kaip teisėkūros ir teisės taikymo bei aiškinimo aktų samprata, apžvelgiamos įvairių autorių nuomonės apie teisės principus identifikuojančius požymius, skirtingą principų vaidmenį teisiniame procese. Vadovaujantis bendru teisės principų kaip pamatinių teisės nuostatų apibrėžimu šie teisinės tikrovės elementai turėtų būti priskiriami normatyviai tikrovei, tačiau ne kiekviena teisės principų samprata leidžia taip teigti. Argumentų vienai ar kitai teisės principų sampratai pagrįsti ieškoma konstitucinėje jurisprudencijoje. Analizuojant Konstitucinio Teismo nutarimus atskleidžiami teisės principų įtvirtinimo teisiniame tekste aspektai, parodoma, kaip konstitucinių teisės principų formulavimo antriniuose teisės šaltiniuose ypatumai siejasi su konstitucinėje doktrinoje formuojama teisės principų samprata, kaip ši samprata ir jos įtvirtinimas Konstitucinio Teismo nutarimuose siejasi su šių aktų pripažinimu savarankiškais teisės šaltiniais.en
dc.identifier.aleph000001524en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 43(51)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTeisės principaien
dc.subject.keywordTeisės sistemaen
dc.subject.keywordKonstitucinė doktrinaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record