Show simple item record

dc.contributor.authorMaksimaitis, Mindaugas
dc.date.accessioned2015-10-05T07:52:26Z
dc.date.available2015-10-05T07:52:26Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3261/3059
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14114
dc.description.abstractThe article analyses the importance of the Coalition of central parties, which was active during the period of drafting the Constitution of 1922, and its influence to the content of the Constitution. This Coalition integrated the two top political powers of the Constituent assembly – the Christian Democrats representing the central right position, and the Peasants Populists representing the central left position. Attitude of the Coalition partners towards the fundamental constitutional principles did not differ substantially. The Christian Democrats who dominated in the Constituent assembly spoke for the parliamentary democracy along with the President of the Republic and the Cabinet of ministers accountable to Seimas. Although the Peasants Populists supported the principal provisions of the left powers striving to make Seimas the sole authority, replacing Government with appropriate parliamentary commissions, and establishing the position of Chairman of Seimas instead of President, they did not object to going into compromise with the Christian democrats. The both sides could not, however, agree on the attitude towards certain fundamental values, i.e. the attitude towards the cross-relationship between the church and the state, and towards the questions concerning education and religion. Constitutional freedom of conscience was a particularly important and sore topic, that the programs of the Christians democrats and of all the left positions suggested to deal with in different ways.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleCentro partijų koalicija Steigiamajame Seime ir 1922 metų Lietuvos valstybės Konstitucija.en
dc.title.alternativeThe coalition of central parties within the Constituent assembly and the Constitution of Lithuania of 1922.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjama reikšmė, kurią 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucijos turiniui turėjo jos rengimo metu (1920 m. birželio 19 d.–1922 m. vasario 2 d.) veikusi partinė koalicija, jungusi dvi įtakingiausias Steigiamojo Seimo politines jėgas: centro dešinei atstovaujančius krikščionis demokratus, ir centro kairei atstovaujančius valstiečius liaudininkus. Koalicijos narių nuostatos dėl pagrindinių konstitucinių principų iš esmės nesiskyrė. Nors Steigiamajame Seime dominuojantys krikščionys demokratai pasisakė už parlamentinę demokratiją su Respublikos Prezidentu ir Seimui atsakingu Ministrų kabinetu, o valstiečiai liaudininkai rėmė svarbiausias kairės, siekusios Seimą padaryti vieninteliu valdžios atstovu (Vyriausybę pakeisti atitinkamomis Seimo komisijomis, o Prezidentą – Seimo pirmininku), nuo-statas, bet jie neprieštaravo ir kompromisui su krikščionimis demokratais. Išimtį sudarė pasaulėžiūros dalykai: požiūris į bažnyčios ir valstybės santykius, į švietimo ir religijos klausimus. Ypač nevienodai, netgi priešingai, negu pristatoma krikščionių demokratų ir visų kairiųjų jėgų programose, siūloma spręsti konstitucinės sąžinės laisvės klausimą. Suinteresuoti galimybe ilgiau išsaugoti koaliciją, krikščionys demokratai per Konstitucijos projekto rengimą partneriams darė nemaža nuolaidų. Steigiamojo Seimo plenumui Konstitucinės komisijos pateiktas būsimosios nuolatinės Konstitucijos projektas aiškiai demonstravo politinės kairės reikalavimus. Savo idėjų realizavimą ir pagrindinį mūšį dėl programinių nuostatų įgyvendinimo krikščionys demokratai stengėsi atidėti iki projekto svarstymo pabaigos. Tik prieš pat projekto priėmimą, t. y. Steigiamajam Seimui baigiant savo darbą, krikščionys demokratai ryžosi paaukoti koaliciją ir tik savarankiškai pakoreguoti konstitucines nuo-statas, ypač susiję su pasaulėžiūra.en
dc.identifier.aleph000001619en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 45(53)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordSteigiamasis Seimasen
dc.subject.keywordPartijų koalicijaen
dc.subject.keywordKonstitucijos rengimasen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record