Show simple item record

dc.contributor.authorRaižys, Dainius
dc.contributor.authorVišinskis, Vigintas
dc.date.accessioned2015-10-05T07:29:01Z
dc.date.available2015-10-05T07:29:01Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3257/3055
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14110
dc.description.abstractIn Lithuania every year about a million people face the administrative responsibility – that means that administrative sanctions are applied to every third resident. Statistically, district courts alone have heard about 45 927 administrative sanction cases during the year 2002. Such a substantial amount of administrative sanction cases obliges to look more narrowly into the existing legal regulation related to the application and enforcement of administrative sanctions, as well as to the judicial practice in this area. Seeking to reach the objectives of administrative responsibility, the administrative sanction applied should be properly enforced. That’s why the proper legal regulation of the enforcement of administrative sanctions is of paramount importance. Moreover, improper legal regulation in this area may result in the violation of rights and legal interest of third parties. Although the enforcement of administrative sanctions may be distinguished because of certain specific features in comparison with the execution of court decisions, in the legal literature of Lithuania not much of attention to this topic has been paid yet. This article aims to fill this gap dealing at least with some most problematic issues related to the enforcement of administrative sanctions. The article consists of 3 sections. First section deals with the common issues of enforcement of administrative sanctions: describes the existing legal regulation, reveals some existing problems and proposes possible solutions. Second section deals with the peculiarities of enforcement of one of possible administrative sanctions - deprivation of special right. Third section deals with the peculiarities of execution of decision to fine a person.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKai kurios administracinių nuobaudų vykdymo problemos.en
dc.title.alternativeSome issues related to the enforcement of administrative sanctions.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLietuvoje per metus administracinėn atsakomybėn patraukiama apie milijonas asmenų. Administracinės nuobaudos skiriamos vos ne kas trečiam šalies gyventojui [1, p. 1]. Tik apylinkių teismų teisėjai 1997 metais išnagrinėjo 32 169 administracinių teisės pažeidimų bylas, 1998 metais – 34 489 bylas, 1999 metais – 38 040 bylų, 2000 metais – 33 241 bylą, 2001 metais – 44 313 bylų, 2002 metais – 45 927 bylas [2]. Tokie administracinės atsakomybės taikymo mastai verčia įdėmiau pažvelgti ir į administracinių nuobaudų skyrimo, ir į vykdymo tvarką reglamentuojančius teisės aktus, jų taikymo praktiką. Šio teisės instituto praktinio realizavimo problemiškumą suponuoja ir tai, kad daugiausia administracinių nuobaudų skiria ne teismai, o įvairios įgaliotos vykdomosios valdžios institucijos (pareigūnai), nors „administracinių organų įgalinimai skirti nuobaudas yra galbūt nenormalumas“ [3, p. 1608]. Aktuali ir šios vykdomosios valdžios institucijų veiklos srities kontrolė, nes, kaip teigė M. Romeris, „visi individualiniai (…) aktai yra teisėtumo atžvilgiu tikrintini, nes jie faktiškai gali būti teisėti arba neteisėti, o reikia, kad jie būtų teisėti“ [4, p. 21]. Šio straipsnio tyrinėjimo objektas – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso normos, nustatančios nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymą, ir jų taikymo praktika. Taip pat nagrinėjamos nutarimų skirti baudą vykdymo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą kai kurios problemos. Atskleidžiami šiame kodekse nu-statytų taisyklių taikymo ypatumai, vykdant nutarimus skirti administracinę nuobaudą, kadangi „įprastiniai teismo sprendimų vykdymo būdai, nustatyti Civilinio proceso kodekse, neliečia administravimo institucijų veiklos, nes joje taikomi specifiniai metodai“ [5, p. 437].en
dc.identifier.aleph000001615en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 45(53)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordCivilinis procesasen
dc.subject.keywordAdministracinė teisėen
dc.subject.keywordAdministracinių nuobaudų vykdymasen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record