Show simple item record

dc.contributor.authorUrmonas, Algimantas
dc.contributor.authorPranevičienė, Birutė
dc.date.accessioned2015-09-30T11:17:57Z
dc.date.available2015-09-30T11:17:57Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3661/3453
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14074
dc.description.abstractThe purpose of the article is to make the analysis of the ombudsman’s institution, to describe the essential features of the ombudsman’s body in general and the role of ombudsman explaining his main activity. The article consists of four parts. The first part explains what an ombudsman is, analysis the concept of the ombudsman and the essential features of the ombudsman. The second part describes the evolution of the Ombudsman Office and the preconditions of the creation of ombudsman. The characteristic of the specialized ombudsman’s institutions is presented in the third part. The future perspectives of the development of ombudsman are outlined next. The institute of the Ombudsman originated in Sweden at the turn of the 19th century. After a certain period of time the establishment of that institute spread throughout many countries not only in Europe but all over the world. The establishment of the Ombudsman institute gave a chance for citizens to choose the way of protecting their rights, as citizens were granted to make free decision on whether to make appeal to the court, or submit a complaint to the Ombudsman. However, there is a difference between the court and the ombudsman. The former provides binding decisions, while the latter just make recommendational proposals. „Ombudsman” is an international legal term of the officer who investigates complains concerning maladministration, which occurs, when a public body fails to act in accordance with a rule or principle which is binding upon it. It is of a great importance that public institutions would apply the laws properly, therefore the performance of the administrative authorities should be under certain control. The ombudsman has contributed to making the public administration better. The ombudsman plays an important role and will play in the future defending rights of the citizens and developing judicial system of the State.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOmbudsmeno instituto genezė ir raidos perspektyvos.en
dc.title.alternativeGenesis of the Ombudsmans institute and future perspectives.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje siekiama išnagrinėti ombudsmeno instituto sampratą, atskleisti esminius ombudsmeno požymius bei skirtumus, išsiaiškinti ombudsmeno paskirtį bei atliekamas funkcijas. Atlikus ombudsmeno instituto plėtros analizę pamėginta numatyti ombudsmeno raidos kryptis bei perspektyvas. Straipsnį sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje pateikiama ombudsmeno instituto samprata bei esminiai požymiai. Antrojoje dalyje nagrinėjamos ombudsmeno institucijos atsiradimo prielaidos ir raida. Trečiojoje dalyje aptariamos specializuotosios ombudsmeno institucijos. Ombudsmeno instituto raidos perspektyvos pateikiamos ketvirtojoje dalyje. Ombudsmeno institutas atsirado Švedijoje XIX a. pradžioje. Vėliau šie institutai buvo įsteigti daugelyje valstybių: ombudsmenas paplito ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ombudsmeno instituto įsteigimas suteikė žmonėms galimybę pasirinkti, kaip ginti savo pažeistas teises: kiekvienas pilietis gali pasirinkti, į ką kreipsis dėl neteisėto ir piliečio teises pažeidžiančio administracinio sprendimo – į ombudsmeną, ar į teismą. Tačiau svarbu pažymėti, kad egzistuoja esminis teismo ir ombudsmeno skirtumas. Pirmojo sprendimai yra privalomi vykdyti, o antrasis pateikia tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus. „Ombudsmenas” yra tarptautinis teisinis terminas, kuriuo vadinamas pareigūnas, tiriantis piliečių skundus dėl netinkamo administravimo, kai pareigūnai veikia pažeisdami taisykles ar principus, kurių privalo laikytis. Pastaruoju metu demokratinėse valstybėse siekiama, kad viešojo administravimo institucijų pareigūnai nepažeidinėtų piliečių teisių, todėl administravimo institucijų pareigūnų veikla turi būti kontroliuojama. Ombudsmeno atliekama parlamentinė valdymo institucijų veiklos kontrolė kartu daro įtaką viešojo administravimo gerinimui. Ombudsmenas šiuo metu atlieka ir ateityje atliks reikšmingą vaidmenį ginant piliečių teises bei kuriant ir tobulinant teisinę valstybės sistemą.en
dc.identifier.aleph000000454en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002,16(24)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordOmbudsmeno institutasen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record