Show simple item record

dc.contributor.authorGudelytė, Laura
dc.contributor.authorNavickienė, Olga
dc.contributor.authorValentinaitė, Aistė
dc.date.accessioned2015-09-30T07:57:56Z
dc.date.available2015-09-30T07:57:56Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/3993/3812
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14064
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to analyse the design (construction) of composite indices and the evaluation of composite indices for social phenomena based on indicators and their properties. In order to achieve this objective, the following tasks were set: an overview of the basics of the construction of indicators and their possible applications, the classification of advantages and disadvantages of evaluation systems, the composite indices and indicators applied in measuring characteristics of social phenomena; defining the impact of the data structure and quality of data on the coherence of composite indices applied in social technologies. The features and issues in designing the composite indices measuring the social phenomena were discussed. The main problems concerning the construction of composite indices applied evaluating social phenomena were classified. In addition, the dependence of coherence of composite indices on the used data and their structure was discussed in this paper. This paper is useful for designing evaluation indices for social phenomena and assumptions on weighting of exogenous variables. It sets out the basic guidelines that can be developed in the future based on econometric approaches applied to statistical modelling of social phenomena.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocialinių reiškinių vertinimo indeksų sudarymo ypatumų ir problemų apžvalgaen
dc.title.alternativeOverview of features and issues in designing evaluation indices for social phenomenaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTikslas – išanalizuoti sudėtinių indeksų sudarymą (konstravimą) bei socialinių reiškinių vertinimą sudėtiniais indeksais, pagrįstais rodikliais (indikatoriais) ir jų savybėmis. Norint pasiekti šį tikslą, keliami šie uždaviniai: indikatorių konstravimo pagrindų ir jų galimų taikymų apžvalga, vertinimo sistemų pranašumų ir trūkumų klasifikacija, atskirų sudėtinių indeksų, taikomų socialiniams reiškiniams vertinti, lyginamoji analizė; duomenų struktūros ir duomenų kokybės įtaka sudėtinių indeksų, taikomų socialiniuose technologijose, suderinamumui aptarimas. Metodologija – taikomi mokslinės literatūros analizės ir atskirų atvejų kokybinės turinio analizės metodai. Rezultatai – šiame darbe apžvelgti ypatumai ir problemos, su kuriomis susiduriama konstruojant socialinių reiškinių vertinimo indeksus. Klasifikuojamos pagrindinės problemos, susijusios su sudėtinių indeksų, taikomų vertinant socialinius reiškinius, konstravimu. Be to, šiame darbe analizuota, kokią įtaką nekorektiški duomenys ir duomenų struktūra daro sudėtinio indekso konstravimui. Tyrimo ribotumas – šiame straipsnyje pateikiama sudėtinių indeksų konstravimo analizė, kurią galima vertinti tik kaip apžvalginę, reikalaujančią išsamesnių tyrimų. Taip pat šiame darbe apžvelgtos pagrindinės su duomenų, naudojamų statistinei analizei, kokybe susijusios problemos ir aptartos galimybės spręsti duomenų trūkumo, statistinių metodų parinkimo problemos. Siekiant atlikti išsamesnę lyginamąją socialinius reiškinius matuojančių indeksų analizę, kuri padėtų atsakyti į klausimą, kurie statistiniai svertinių koeficientų nustatymo metodai yra patikimesni ir lemia mažesnes matavimo paklaidas, reikalingas tolesnis tyrimas. Praktinė reikšmė – straipsnis gali būti naudingas socialinių reiškinių vertinimo indeksų kūrimui ir egzogeninių kintamųjų (indikatorių) svertinių koeficientų nustatymo prielaidoms. Šiame straipsnyje išdėstytos pagrindinės gairės, kuriomis apibrėžiama, kaip gali būti patobulintos sudėtinių indeksų savybės remiantis ekonometriniais metodais, taikomais statistiniam socialinių reiškinių modeliavimui. Originalumas / vertingumas – tyrimas yra originalus ir savitu kritiniu požiūriu pagrįsta sudėtinių indeksų konstravimo, duomenų struktūros bei korektiškumo, potencialių problemų sprendimo būdų analizė.en
dc.doiDOI:10.13165/ST-14-4-2-12en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000019012en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2014, Nr. 4(2)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordSudėtiniai indeksaien
dc.subject.keywordDuomenų struktūraen
dc.subject.keywordSvorių schemaen
dc.subject.keywordComposite indicesen
dc.subject.keywordData structureen
dc.subject.keywordWeighting schemeen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record