Show simple item record

dc.contributor.authorTavits, Gaabriel
dc.date.accessioned2015-09-29T12:25:58Z
dc.date.available2015-09-29T12:25:58Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3651/3443
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14060
dc.description.abstractIn the process of accession to the European Union the changes in legal system are needed. In Estonian legal system especially in labour law the harmonisation process has been started, but not finished yet. One Important aspect in this modification and harmonisation process is also the fact that in spring last year the Estonian parliament has ratified the Revised European Social Charter. European Social Charter also prescribes for the government certain obligations concerning employment and social matters. In addition to that fact, the changes in the legal system are needed due to the changes in the economy as a whole. As the labour law is very closely connected to the economical situation, the changes that are connected with the changes in economy are needed at first.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe problems of modification of Estonian labour law.en
dc.title.alternativeEstijos darbo teisės tobulinimo problemos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltEstijos darbo teisės norminių aktų pakeitimus galima suskirstyti į du laikotarpius: 1) 1990-1996 m.; 2) nuo 1996 m. iki šių dienų. Pirmuoju laikotarpiu buvo stengiamasi pakeisti senus tarybinius įstatymus ir priimti naujus norminius aktus, reglamentuojančius teisinius darbo santykius. Tai Darbo sutarties, Darbo ir poilsio laiko, Atostogų,, Kolektyvinių sutarčių, Kolektyvinių ir individualių darbo ginčų, Saugos darbe, Drausminės atsakomybės įstatymai. Pagrindinė antrojo laikotarpio idėja buvo sukurti tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus atitinkantį darbo kodeksą. Deja, toks kodeksas iki šiol neparengtas. Tuo pat metu buvo rengiama ir nauja Darbo sutarties įstatymo redakcija. 1999 m. priimti nauji Darbo saugos ir aplinkos, Darbo ir poilsio laiko ir Atostogų įstatymai Nors šie aktai ir atitinka Europos Sąjungos standartus, tačiau pagal juos darbuotojas gali dirbti iki 60 valandų per savaitę, o tai prieštarauja 48 valandų normai. Ypač daug problemų dėl Darbo sutarties įstatymo. Estijos teisingumo ir socialinių reikalų ministerijos iki šiol nesutaria dėl darbo sutarties vietos bendroje sutarčių sistemoje. Taip pat opus klausimas, kiek liberaliai tarp darbo sutarties šalių gali būti sprendžiami darbo sąlygų nustatymo klausimai. Šiuos klausimus būtų galima išspręsti kolektyvinėmis derybomis, bet Estijoje gerai išplėtotos kolektyvinių derybų sistemos šiuo metu nėra. Iki šiol nepradėta tobulinti ir kolektyvinių santykių norminė bazė. Neišvengiamai kyla problemų ir dėl darbuotojų teisių darbdavio nemokumo atveju. Teisės derinimo procese Estijoje daug dėmesio skiriama vyrų ir moterų lygių galimybių klausimui. Iki šiol Estijoje nėra atskiro šį klausimą reglamentuojančio įstatymo, tačiau tikimasi, kad jis bus priimtas dar iki 2002 m.en
dc.identifier.aleph000005129en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 17(25)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEstijaen
dc.subject.keywordDarbo teisėen
dc.subject.keywordProblemosen
dc.subject.keywordEstoniaen
dc.subject.keywordLabour lawen
dc.subject.keywordProblemsen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record