Show simple item record

dc.contributor.authorStasiukynas, Andrius
dc.date.accessioned2015-09-29T12:16:13Z
dc.date.available2015-09-29T12:16:13Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/3991/3810
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14058
dc.description.abstractPurpose – To overview the traditions and management perspectives of community and non-profit organizations in Lithuania. Methodology – For the purpose of this research a literature analysis on community and non-profit organization case studies was conducted. The case studies describing stories of success were singled out and leaders of these organizations were interviewed. Findings – The research has showed the growth of the number of community and nonprofit organizations during the last twenty years and the difficulties of collecting the statistical data. This study presupposes the possibility to identify the tendencies of management in community and non-profit organizations, including the following: increasing use of the social networks for communication; proliferation of strategic planning; greater emphasis on educating and empowering new generation of leaders. Research implications – Prior studies in this area in Lithuania have not exhaustively analyzed the components of human resource management of non-profit organizations. An important follow up on this study would be to analyze the human resource management in community organizations. Practical implications – This study covered the management aspects important for the improvement of how community and non-profit organizations work. Originality/Value – This study expands the knowledge on Lithuanian community and non-profit organization development and management.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleBendruomeninių ir nevyriausybinių ne pelno siekiančių organizacijų veiklos tradicijos ir vadybos perspektyvos Lietuvojeen
dc.title.alternativeTraditions and management perspectives of community and non-profit organizations in Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTikslas – apžvelgti bendruomeninių ir nevyriausybinių ne pelno siekiančių organizacijų veiklos tradicijas ir vadybos perspektyvas Lietuvoje. Metodologija. Siekiant tyrimo tikslo yra atlikta literatūros analizė bei nagrinėti keli sėkmingos veiklos patirtį turinčių organizacijų atvejai Lietuvoje. Išsamesnei atvejų informacijai surinkti buvo nagrinėtos organizacijų veiklos ataskaitos, nuostatai (įstatai), valdymo organų susirinkimų protokolai bei atkliktas empirinis tyrimas, apklausiant organizacijų valdymo organų atstovus. Rezultatai – tyrimas atskleidė bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų skaičiaus didėjimo tendencijas ir trukdžius įvertinti realiai veikiančių šių organizacijų apimtis. Atskleisti „trečiajam“ sektoriui aktualūs vadybos aspektai ir jų pagrindu išnagrinėtos gerosios patirtys leido daryti prielaidas dėl nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų vadybos perspektyvų, iš kurių pažymėtinos: 1) augs poreikis tobulinti kompetencijas, susijusias su komunikacija ir bendradarbiavimu; 2) žmogiškųjų išteklių vadyboje turės daugėti inovatyvių vadybos metodų, atitinkančių besikeičiančios organizacijos aplinkos ir narių kompetencijų kaitos tendencijas; 3) stiprės skaitmeninio turinio technologinių įrankių poreikis organizacijų vadyboje. Tyrimo ribotumas – trečiojo sektoriaus organizacijų veikloje labai svarbus žmogiškųjų išteklių vadybos aspektas, kuris nebuvo nuodugniau tyrinėtas. Būtų vertinga toliau tirti žmogiškųjų išteklių vadybą, ypač bendruomeninių organizacijų kontekste. Praktinė reikšmė – tyrimas atskleidė nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų vadybos aspektus, kurie turi įtakos šių organizacijų stiprinimui. Vertingumas – tyrimas papildė žinias apie bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų raidą bei vadybos tendencijas. Raktažodžiai – bendruomenė, ne pelno nevyriausybinė organizacija, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų vadyba. Tyrimo tipas – literatūros apžvalga, tyrimo pristatymas.en
dc.doiDOI:10.13165/ST-14-4-2-10en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000019010en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2014, Nr. 4(2)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordBendruomenėen
dc.subject.keywordNe pelno nevyriausybinė organizacijaen
dc.subject.keywordBendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų vadybaen
dc.subject.keywordCommunityen
dc.subject.keywordNon-profit organizationen
dc.subject.keywordManagement of communityen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record