Show simple item record

dc.contributor.authorSpruogis, Ernestas
dc.date.accessioned2015-09-29T12:14:37Z
dc.date.available2015-09-29T12:14:37Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3649/3441
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14057
dc.description.abstractThe article discloses problems of the social purpose of the modern democratic state. It is emphasized there that the classical liberalism has granted not only negative human rights and freedoms (as the valuable foundation of the law), but also the conception of the state submitted to the rule of law for the Western legal culture; the purpose of such state is to guarantee the negative liberty of the man and his negative rights while making its intervention when one person violates the sphere of the liberty of the other person (the function of “night watchman”). The author emphasizes, that an individual must have not only formal, but also real human rights nowadays; in other words, the universally recognized principle of legal certainty must be realized. Social and economical rights exactly help to achieve that reality. Social rights are closely related with the principle of public solidarity. The article expresses the idea that principle of negative liberty, principle of formal equality and principle of solidarity may coexist and must coexist. Thus, the system of fundamental legal human rights and freedoms consists of not only negative (civil and political) rights, but also of positive (social and economical) rights, i. e. the coexisting system of them. However, the modern state, which purpose is to guarantee the reality of human rights, cannot deny negative rights of a man, i. e. it must remain the state submitted to the rule of law. In other words, it must realize not only its social purpose, but also old functions of “night watchman”.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŠiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė pakirtis.en
dc.title.alternativeThe social Purpose of the modern democratic state.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojama šiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė paskirtis. Pabrėžiama, kad klasikinis liberalizmas teisinei Vakarų bendrijos kultūrai „suteikė” ne tik negatyvias žmogaus teises ir laisves (kaip vertybinį teisės pagrindą), bet ir teisinės valstybės supratimą; klasikinės liberalios valstybės paskirtis – užtikrinti negatyvią žmogaus laisvę ir negatyvias jo teises įsikišant tik tuo atveju, kai vienas asmuo pažeidžia kito asmens individualios laisvės sritį („naktinio sargo“ funkcija). Dėstoma mintis, kad šiais laikais individas turi turėti ne tik formalias, bet ir realias teises; kitaip tariant, turi būti išlaikytas visuotinai pripažintas teisinio tikrumo principas. Vadinasi, fundamentines juridines žmogaus teises sudaro ne tik negatyvios (pilietinės bei politinės) teisės, bet ir pozityvios (ekonominės ir socialinės) teisės, t. y. koegzistuojanti jų visų sistema. Šiuolaikinė valstybė, kurios paskirtis – užtikrinti žmogaus teisių realybę (ypač per socialinių ir ekonominių žmogaus teisių įgyvendinimą), neturi ir negali paneigti negatyviųjų žmogaus teisių, t. y. turi išlikti teisinė valstybė ir tuo aspektu, kuriuo ji saugo klasikinio liberalizmo suformuotas vertybes. Kitaip tariant, šiuolaikinės demokratinės valstybės paskirtis įgyvendinama ne tik socialinėmis funkcijomis, bet ir senosiomis „naktinio sargo“ funkcijomis.en
dc.identifier.aleph000000541en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 17(25)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordDemokratijaen
dc.subject.keywordSociologijaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record