Show simple item record

dc.contributor.authorBužinskas, Gintautas
dc.date.accessioned2015-09-29T10:24:11Z
dc.date.available2015-09-29T10:24:11Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3635/3427
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14044
dc.description.abstractThe institution of labour disputes is one of the institutions of the Labor Law. In comparison with the other institutions of this branch of the law, its two-fold nature can be noticeable by disclosing it through the prism of individual and collective labour relations, as well as substantive and procedural law relations. The article analyses the Law on Labour Dispute Resolution of the Republic of Lithuania, discusses the imperfections and inaccuracies of this law. The author presents the new legal definitions of labour disputes and direct negotiations, analyses the problems of judicial practice and presents the positive practice of foreign countries jurisprudence. Taking into account the complicated state economical situation, the author declares for the gradual reform of specialized labour courts and further improvement of the laws in this sphere.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleĮstatymų, reguliuojančių darbo ginčų nagrinėjimą, tobulinimo kryptys.en
dc.title.alternativeThe trends of the development of laws regulating consideration of labour disputes.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDarbo ginčai yra vienas iš darbo teisės institutų. Palyginti su kitais šios teisės šakos institutais, jam būdingas dualizmas, atskleidžiamas per individualių ir kolektyvinių darbo santykių bei materialinės ir procesinės teisės santykių prizmę. Straipsnyje analizuojamas Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymas, aptariami šio įstatymo trūkumai ir netikslumai. Autorius pateikia naujas darbo ginčų, tiesioginių derybų teisines definicijas, nagrinėja teisminės praktikos problemas, pateikia teigiamą užsienio šalių teisės doktrinos patirtį. Autorius supranta sudėtingą šalies ekonominę padėtį ir yra už specializuotų darbo teismų laipsnišką reformą bei įstatymų šioje srityje tolesnį tobulinimą.en
dc.identifier.aleph000005121en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 17(25)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordDarbo ginčaien
dc.subject.keywordĮstatymaien
dc.subject.keywordDarbo teisėen
dc.subject.keywordLabour disputesen
dc.subject.keywordLabour lawen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record