Show simple item record

dc.contributor.authorKūris, Egidijus
dc.date.accessioned2015-09-29T06:28:55Z
dc.date.available2015-09-29T06:28:55Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3626/3418
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14035
dc.description.abstractThis is the second article of the two consequent ones dealing with the typology and the system of the constitutional principles. It deals with the grounds for the typology of the constitutional principles. It is shown that, according to the extent to which the constitutional principles orient the legal system they may be divided into coordinating and determining principles. The first orient not only the statutory law but, also, the Constitution itself and settle it into an integral act. In the article, it is specifically dealt with three coordinating principles (the supremacy of the Constitution, the integrity of the Constitution, and the rule of law) and six determining principles (democracy and sovereignty, civil society, separation of powers, secular state, social orientation of the state, and geopolitical orientation of the state). The basis for analysis of the said principles is constitutional jurisprudence.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKoordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (1).en
dc.title.alternativeCoordinating and determining constitutional principles (1).en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTai antrasis iš dviejų straipsnių, skirtų konstitucinių principų tipologijai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos principų sistemai. Jame aptariami konstitucinių principų tipologijos pagrindai, polemizuojama su pažiūra, kad pagal tai, kokiu mastu konstituciniai principai kreipia teisės sistemą, jie gali būti skirstomi į vadinamuosius „bendruosius“ ir „kitus“ konstitucinius principus. Straipsnyje pagrindžiama tokia konstitucinių principų tipologija, pagal kurią jie gali būti skirstomi į koordinacinius ir determinacinius principus. Koordinaciniai konstituciniai principai – tai principai, „suderinantys“ pačios Konstitucijos nuostatas, „organizuojantys“ ją į vientisą sistemą. Determinaciniai principai – tai principai, kreipiantys teisės sistemą. Jie papildo koordinacinius principus. Determinaciniai principai lemia ne tai, kaip vienos konstitucinės nuostatos dera su kitomis, o kaip statutinė teisė derinama su konstitucine, o koordinaciniai principai lemia ir viena, ir kita. Atskirai aprašomi šie koordinaciniai konstituciniai principai: Konstitucijos viršenybės, Konstitucijos vientisumo ir teisinės valstybės, taip pat determinaciniai principai – demokratija ir suverenitetas, pilietinė visuomenė, valdžių padalijimas, pasaulietinė valstybė, socialinė valstybės orientacija ir geopolitinė valstybės orientacija. Analizuojamas šių principų įtvirtinimas konstitucinėje jurisprudencijoje.en
dc.identifier.aleph000005135en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 18(26)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordKonstitucinių principų sistemaen
dc.subject.keywordKonstitucinių principų tipologijaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record