Show simple item record

dc.contributor.authorŠimkus, Kęstutis
dc.contributor.authorTarasevičius, Petras
dc.date.accessioned2015-09-24T11:15:43Z
dc.date.available2015-09-24T11:15:43Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3622/3414
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14013
dc.description.abstractFor the long period undercover activities and undercover activities theory were not of a public nature and usually were separate undercover activities categories, concerning the departmental juridical reguliation gainsaid for the main people rights and freedom. After rehabilitation of Lithuanian independence, essencial inadequacies of undercover activities accomplishment were found between democratic and totalitarity state. The beginning of Lithuanian law reform and the process of integration into Europe Union had a huge influence on the development of undercover activities and undercover activities theory, because of increasing demand to change the old science categories to novelties. The research object of this article is undercover activities theory and the general object of scientific research is to analyse and summarize, by implementing historical, logical–comparative, systematic analysis methods, the scientific propositions, which prove the identity of scientific undercover activities theory, and estabilish factors and situations, that influence the development of progressive undercover activities theory.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOperatyvinės veiklos teorinis identitetas.en
dc.title.alternativeIdentity of undercover activities.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltIlgą laiką operatyvinė veikla ir operatyvinės veiklos teorija buvo ne viešo pobūdžio ir dažnai atskiros operatyvinės veiklos kategorijos žinybinio teisinio reguliavimo klausimais prieštaravo pagrindinėms žmonių teisėms bei laisvėms. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsirado esminių operatyvinės veiklos įgyvendinimo demokratinėje ir totalitarinėje valstybėje neatitikimų. Operatyvinės veiklos bei operatyvinės veiklos teorijos plėtojimui didelę įtaką turėjo Lietuvoje prasidėjusi teisinė reforma ir prasidėjęs Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą procesas, nes atsirado poreikis senas mokslo kategorijas keisti naujomis. Šio straipsnio nagrinėjimo objektas yra operatyvinės veiklos teorija, o bendras mokslinių tyrimų tikslas – pritaikius istorinį, loginį–lyginamąjį ir sisteminės analizės metodus išanalizuoti bei apibendrinti mokslinius teiginius, pagrindžiančius operatyvinės veiklos teorijos identitetą, taip pat nustatyti veiksnius ir aplinkybes, turinčius įtakos pažangiam operatyvinės veiklos teorijos plėtojimui.en
dc.identifier.aleph000000592en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 19(27)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordOperatyvinė veiklaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record