Show simple item record

dc.contributor.authorŽemkauskienė, Inga
dc.date.accessioned2015-09-23T12:40:38Z
dc.date.available2015-09-23T12:40:38Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3611/3403
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13997
dc.description.abstractThe present article is an overview of the regulation of non-contentious proceedings in the new Code of Civil Procedure of Lithuania. It analyses the novelties of regulation of non-contentious proceedings in the new Code of Civil Procedure by comparison with the provisions of the existing Code of Civil Procedure and the new Code of Civil Procedure. It is stated that the reform of non-contentious proceedings under the new Code of Civil Proceedings results in: – repudiation of a dispute over law as a basic criterion by distinguishing contentious proceedings from non-contentious ones; – the criterion of expediency and the presence of public interest is given priority in ascribing cases falling under non-contentious proceedings to court. – consolidation of an inquisitorial procedure model in non-contentious proceedings with relevant principles of formality, imperativeness (obligation), limited oral procedure and publicity. The article concludes that the regulation of non-contentious proceedings in the new Code of Civil Procedure established on the basis of the German and Austrian concept of non-contentious proceedings should result in an effective and concentrated process and establish conditions for the optimum realization of goals set out for non-contentious proceedings.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleYpatingoji teisena naujajame Civilinio proceso kodekse.en
dc.title.alternativeThe regulation of non-contentious proceedings in the New Code of Civil Procedure.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnio tikslas yra apžvelgti, kaip naujajame Civilinio proceso kodekse, kuris įsigalios nuo 2003 m. sausio 1 d., reglamentuojama ypatingoji teisena. Lyginant galiojančio Civilinio proceso kodekso ir naujojo Civilinio proceso kodekso nuostatas, analizuojamos ypatingosios teisenos reglamentavimo naujajame Civilinio proceso kodekse naujovės. Pažymėtina, kad naujajame Civilinio proceso kodekse iš esmės naujai reglamentuojamas procesas ypatingosios teisenos bylose: – atsisakyta ginčo dėl teisės buvimo kaip pagrindinio kriterijaus, atribojant ieškininės teisenos bylas nuo ypatingosios teisenos bylų; – prioritetas priskiriant bylas, nagrinėtinas ypatingąja teisena, suteikiamas tikslingumo kriterijui, bylų pobūdžiui (viešojo intereso bylose buvimui); – įtvirtintas inkvizitorinis proceso modelis ypatingojoje teisenoje su jam būdingais oficialumo, imperatyvumo, riboto žodiškumo bei viešumo principais; – įtvirtintas aktyvaus teisėjo procese statusas. Straipsnyje taip pat išreikšta abejonė dėl blanketinių normų, nukreipiančių į atskirus Civilinio kodekso straipsnius, įtvirtinimo, motyvuojant tuo, kad visos procesinės teisės normos turėtų būti kodifikuotos tik Civilinio proceso kodekse. Straipsnyje daroma išvada, kad austriškosios ir vokiškosios ypatingosios teisenos koncepcijos pagrindu nustatytas ypatingosios teisenos reglamentavimas naujajame Civilinio proceso kodekse turėtų užtikrinti operatyvų ir koncentruotą procesą bei sudaryti prielaidas veiksmingiau įgyvendinti ypatingajai teisenai keliamus uždavinius.en
dc.identifier.aleph000000615en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 20(28)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordCivilinio proceso kodeksasen
dc.subject.keywordTeisenaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record