Show simple item record

dc.contributor.authorMikelėnas, Valentinas
dc.date.accessioned2015-09-23T12:16:21Z
dc.date.available2015-09-23T12:16:21Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3607/3399
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13992
dc.description.abstractJust several years ago the comparative law was no more than a subject of research for a few researchers. Today it becomes the day-to-day instrument for the activity of theorists as well as practicing lawyers. Especially the role of comparative law grows during the codification or re-codification of law system or particular branches of law. The studies of comparative law, as for example examination of civil procedure codes of different European countries, have played a big role while drafting the new Code of Civil Procedure of Lithuania. However today the civil procedure is not merely national phenomenon. International economical cooperation, the growth of number of civil cases with international element, induces to unify not only substantive law, but also the procedural law. Thus for the preparation of the new Code of Civil Procedure of Lithuania the achievements of harmonisation and unification of the procedural law were of the paramount importance. Hence this article deals with the main achievements of international harmonisation and unification of the law of civil procedure as well as appliance of those achievements during the process of preparation of draft Code of Civil Procedure of Lithuania.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleCivilinio proceso teisės vienodinimas bei derinimas ir naujasis Lietuvos civilinio proceso kodeksas.en
dc.title.alternativeUnification and harmonisation of civil procedural law and the new code of civil procedure of Lithuania.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiuolaikinė įstatymų leidyba, teisės studijos ir teisinė praktika neįsivaizduojama be lyginamosios teisėtyros metodo taikymo. Lyginamoji teisė, prieš keliolika metų buvusi tik pavienių tyrinėtojų dėmesio objektu, šiandien tampa kasdieniu įstatymų leidėjo, teisės teoretiko ar praktiko veiklos įrankiu. Ypač lyginamosios teisės vaidmuo išauga kodifikuojant arba rekodifikuojant teisę ar atskiras jos šakas. Viena iš lyginamosios teisės funkcijų yra skirtingų teisės sistemų, teisės šeimų panašumų, bendrumų ieškojimas. Šių panašumų pagrindu įmanoma teisę vienodinti, t. y. sukurti tokį teisinio reglamentavimo modelį, kuris būtų priimtinas daugeliui valstybių. Taigi lyginamoji teisė padeda įveikti nacionalinių teisės sistemų skirtumus ir leidžia sukurti tarpnacionalinę, universalią teisės sistemą tam tikrame pasaulio regione ar ne didžiojoje pasaulio dalyje. Rengiant naująjį Lietuvos civilinio proceso kodeksą lyginamąja teise taip pat buvo nemažai remtasi, pavyzdžiui, buvo analizuojami įvairių valstybių civilinio proceso kodeksai. Tačiau šiandien civilinis procesas nebėra grynai nacionalinis reiškinys. Tarptautinis ekonominis bendradarbiavimas, bylų su tarptautiniu (užsienio) elementu daugėjimas skatina valstybes vienodinti ne tik materialinę, bet ir proceso teisę. Todėl rengiant naująjį CPK labai svarbūs buvo ir civilinio proceso teisės derinimo, ir vienodinimo laimėjimai. Kokie jie yra ir kaip juos pavyko panaudoti, ir analizuojama šiame straipsnyje.en
dc.identifier.aleph000005140en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 20(28)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordCivilinio proceso teisėen
dc.subject.keywordLyginamoji teisėen
dc.subject.keywordCivilinio proceso kodeksasen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record