Show simple item record

dc.contributor.authorAmbrasienė, Dangutė
dc.date.accessioned2015-09-23T10:48:01Z
dc.date.available2015-09-23T10:48:01Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3597/3389
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13979
dc.description.abstractThe institutes of a change of persons in an obligation are of grate significance in the civil law today. Therefore, accurate interpretation and application of the relevant provisions of the new Civil Code is of great importance. The article presents an analysis of theoretical and practical aspects of the assignment of claims (cessio), delegation of debts (cessio debetis), factoring contract and subrogation, their similarities and differences as well as the existing court practice in respect of these institutes. The analysis presents reasons why an assignment of claims should not be considered an abstract contract. Particular attention is given to the factoring contract, which is new in the Civil Code of the Republic of Lithuania.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAsmenų pasikeitimas prievolėje (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)en
dc.title.alternativeChange of Persons in an Obligation (Some Theoretical and Practical Aspects).en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAsmenų pasikeitimo prievolėje atskiri institutai iš tiesų yra reikšmingi civilinei teisinei apyvartai. Todėl teisingas naujojo Civilinio kodekso (toliau – CK) normų aiškinimas ir taikymas yra itin svarbus. Straipsnyje nagrinėjami asmenų pasikeitimo prievolėje institutų esmė, reikšmė, taip pat teisinio reglamentavimo ypatumai naujajame CK. Nagrinėjami kai kurie teoriniai reikalavimo perleidimo, skolos perėjimo, faktoringo, subrogacijos aspektai, atskleidžiami šių institutų panašumai ir skirtumai, analizuojama jau susiklosčiusi teisminė praktika, nurodomi teisinio šių institutų reglamentavimo trūkumai 1964 m. CK. Pateikiama motyvacija, kodėl reikalavimo perleidimas neturėtų būti laikomas abstrakčiu sandoriu, kaip mano kai kurie autoriai. Atskirai, kaip viena iš cesijos rūšių,. aptarta nauja civilinio teisinio reguliavimo faktoringo sutartis, nurodyti šią sutartį kvalifikuojantys požymiai, leidžiantys atskirti šią sutartį nuo paprastos cesijos. Taip pat atskleista subrogacijos instituto esmė ir reikšmė.en
dc.identifier.aleph000000604en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 20(28)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordCivilinis kodeksasen
dc.subject.keywordCivilinė teisėen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record