Show simple item record

dc.contributor.authorLunyachek, Vadym
dc.date.accessioned2015-09-23T08:15:07Z
dc.date.available2015-09-23T08:15:07Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4089/3860
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13972
dc.description.abstractThe paper analyzes the history of establishing vocational training of managerial personnel for education management in MS programs in Ukraine within the specialities: Educational Institution Management, Public Administration (specialization: Education Management), Public Administration in Education. It provides chronology of its emergence. Emphasis is placed on the key role played by training in the Educational Institution Management speciality. The paper also outlines the most recent period of higher managerial education development in Ukraine. The work analyzes the corresponding curricula and syllabi, makes propositions as to enhancing the academic process in Master’s programs. It illustrates the changes happening at higher educational institutions after Ukraine has joined the Bologna Process in 2005. The author points out that the processes of managerial personnel vocational training in Master’s degree programs has emerged significantly following the adoption of the new Law of Ukraine On Higher Education in 2014.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVocational training of education administrators under master’s degree programs in Ukraineen
dc.title.alternativeŠvietimo administratorių profesinis rengimas pagal magistro programas Ukrainojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje aptariama švietimo vadybininkų ir administratorių rengimo pagal magistro programas istorija ir dabartinė situacija Ukrainoje, analizuojamos trys šios srities specialybės: Švietimo institucijų vadyba, Viešasis administravimas (Švietimo vadybos specializacija), Švietimo viešasis administravimas. Straipsnyje aptariama šių programų atsiradimo ir plėtros chronologija bei šiuolaikiniai švietimo vadybos akcentai Ukrainoje, daug dėmesio skiriama švietimo institucijų vadybos specialybei. Tyrimo rezultatai grindžiami pasirinktų studijų programų tinklelio ir turinio analize, pateikiami siūlymai magistro programų akademiniam procesui plėtoti. Straipsnyje aptariami pokyčiai Ukrainos aukštojo mokslo institucijose 2005 m. įstojus į Bolonijos procesą. Autorius akcentuoja, kad vadybinio personalo profesinis rengimo procesas pagal magistro programas ypač suaktyvėjo 2014 m. priėmus naująjį aukštojo mokslo įstatymą Ukrainoje.en
dc.doiDOI:10.5755/j01.ppaa.14.1.10152en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2015, Nr. 14(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordStudijų programaen
dc.subject.keywordViešojo administravimo studijų programaen
dc.subject.keywordMagistro studijų programaen
dc.subject.keywordŠvietimo vadovaujantis personalasen
dc.subject.keywordProfesinis rengimasen
dc.subject.keywordDalyko programaen
dc.subject.keywordCurriculumen
dc.subject.keywordPublic Administration specialtyen
dc.subject.keywordMaster degreeen
dc.subject.keywordManagerial personnel for educationen
dc.subject.keywordVocational trainingen
dc.subject.keywordSyllabusen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record