Show simple item record

dc.contributor.authorRudzinskas, Antanas
dc.date.accessioned2015-05-14T12:56:16Z
dc.date.available2015-05-14T12:56:16Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3234/3032
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13959
dc.description.abstractIn this article the author analyses one of the civil rights defense methods – preventive demands, their essence, submission conditions, defense limits, and their usefulness to entities of civil circulation. The interception of preventive claims is also examined. The article stresses that the article 1.138, part 1, clause 3 of the Civil Code of the Republic of Lithuania (thereinafter LR CC) establishes a preventive claim as a way of defending civil rights, does not correspond to the provisions of LR CC article 6.255 and is replaced by the term preventive demands. The article highlights that other methods of civil rights defense in a wide sense are intended to restore the situation before the violation of rights and recover from a violator of rights material or immaterial damage, meanwhile by using preventive demands including the preventive claim it is attempted to pre-empt incidents and prevent legal entities from damage. The aim of this article is to investigate the importance of preventive demands in protecting rights and interests of legal entities in the system of civil rights defence.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleCivilinių teisių gynimas prevenciniais reikalavimais.en
dc.title.alternativeDefense of civil rights through preventive demands.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje autorius nagrinėja vieną iš civilinių teisių gynybos būdų – prevencinius reikalavimus, jų esmę, pateikimo sąlygas, gynybos ribas, naudingumą civilinės apyvartos subjektams. Taip pat gvildenamas prevencinių reikalavimų – užkirsti kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ir uždrausti atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, santykis. Pabrėžiama, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas prevencinis ieškinys, kaip civilinių teisių gynimo būdas, neatitinka CK 6.255 straipsnio reikalavimų ir keistinas terminu „prevenciniai reikalavimai“. Pažymima, kad kiti civilinių teisių gynybos būdai plačiąja prasme yra skirti atkurti padėtį, buvusią iki teisių pažeidimo ir(ar) išieškoti iš teisę pažeidusio asmens turtinę arba neturtinę žalą, tuo tarpu prevenciniais reikalavimais, taip pat ir prevenciniu ieškiniu, siekiama įvykiams užbėgti už akių ir neleisti teisės subjektams patirti žalos. Šio straipsnio tikslas – ištirti prevencinių reikalavimų reikšmę apsaugant teisės subjektų teises ir interesus civilinių teisių gynybos sistemoje. Darbo tyrimo objektas – norminių teisės aktų, reglamentuojančių civilinių teisių gynimo būdus, prevencinių reikalavimų užtikrinat stabilią civilinę apyvartą analizė. Tyrimo uždaviniai – išnagrinėti prevencinio reikalavimo ištakas, prevencinio pobūdžio priemones kituose teisės aktuose ir kitose šalyse, taip pat prevencinio ieškinio taikymą. Straipsnyje remiamasi lyginamosios analizės, lingvistiniu, logikos tyrimo metu pateikiamomis išvadomis.en
dc.identifier.aleph000001683en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 47(55)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordPrevencijaen
dc.subject.keywordŽalaen
dc.subject.keywordPrevenciniai reikalavimaien
dc.subject.keywordDefence of civil rightsen
dc.subject.keywordPreventionen
dc.subject.keywordDamageen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record