Show simple item record

dc.contributor.authorMeilius, Kazys
dc.date.accessioned2015-04-17T08:55:48Z
dc.date.available2015-04-17T08:55:48Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3552/3344
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13917
dc.description.abstractCelibacy is not separated from life. It is a way of life. Both engagement in celibacy and a disdain for it in any way raise the questions: what celibacy is needed for? Why does one engage in it or not? The answers will show what people think about the Church, it’s teaching, the engagement in celibacy and how firm faith is. A person dedicated to any mission does it till the end or fails. The same is with observance of celibacy. The Church having desire to maintain the consecration of clergy and devotion to God, has established punishments in case the celibacy is not observed. However, the main concern of the Church is not to punish the guilty, but to bring him back to his way of life and proper to the clergy.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleCelibato prigimtis ir kanoniniai padariniai.en
dc.title.alternativeCelibacy's origin and canonical consequenses.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltCelibatas neatsiejamas nuo gyvenimo, celibatas – tai gyvenimo būdas. Tiek įsipareigojimas celibatui, tiek šio įsipareigojimo vienokia ar kitokia forma paniekinimas verčia ieškoti atsakymo, kam reikalingas celibatas ir kodėl jo laikomasi arba nesilaikoma. Atsakius į šiuos klausimus paaiškės, kaip yra vertinama Bažnyčia, jos mokymas, pats celibato įsipareigojimas ir kokio stiprumo yra tikėjimas. Žmogus, pasišvęsdamas bet kokiai misijai, arba ją atlieka iki galo, arba palūžta. Taip yra ir su celibato įvykdymu. Bažnyčia, stengdamasi išsaugoti dvasininkų bei vienuolių pasišventimą Dievui, yra numačiusi bausmes už pastarojo įsipareigojimo nevykdymą.en
dc.identifier.aleph000000973en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 23(31)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordCelibatasen
dc.subject.keywordBažnyčiaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record