Show simple item record

dc.contributor.authorMačernytė Panomariovienė, Ingrida
dc.date.accessioned2015-04-13T10:32:48Z
dc.date.available2015-04-13T10:32:48Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3221/3019
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13894
dc.description.abstractStarting from the May 1st 2004, the enterprises that has employees with limited functional capacity, will loose some exemptions, i.e. value-added exemption will be annulled, and the corporation tax exemption will be valid only until relative decision in the Parliament will be passed. Membership of Lithuania in the European Union rises the problem concerning the principle of equality and safeguarding the rights of socially vulnerable people in order to make equal opportunities to make business and to compete in the market. Social enterprises (social economy) that appropriate privileges are applied both in establishing, administering and in taxing them, are common in Europe. The governments are creating favourable conditions for the establishment and expansion of such enterprises and it helps to solve the unemployment problem. Disabled people also by the people who faced social exclusion because of long lasting unemployment, imprisonment or lost the motivation to work for other reasons can establish such enterprises.The purpose of this article is to analyse laws on Social enterprises in France, Greece and Italy and to compare them with the draft of Law on social enterprises of Republic of Lithuania. In order to achieve this goal, descriptive, comparative and analytical methods are used in this article.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocialinės užimtumo įmonės.en
dc.title.alternativeSocial economy enterprises.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLietuvai įstojus į Europos Sąjungą, iškilo problema dėl lygybės principo taikymo ir socialiai pažeidžiamų asmenų teisių užtikrinimo, kad jiems būtų sudarytos lygios galimybės įsidarbinti ar verstis ūkine komercine veikla ir konkuruoti. 2004 m. birželio 19 d. įsigaliojus Socialinių įmonių įstatymui, socialinės įmonės statuso įgijimas – naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje, nes kaip ir dauguma kitų Europos Sąjungos valstybių, kurios dar ne viską yra sureguliavusios pagal Europos Sąjungos direktyvas, reglamentus ir kitus teisės aktus, taip ir Lietuva imsis dar vienos naujos priemonės užimtumo skatinimui didinti. Europoje plačiai paplitusios socialinės užimtumo įmonės, taikomos atitinkamos lengvatos steigiant bei valdant tokias įmones, jas apmokestinant. Valstybės, sudarydamos palankias tokių įmonių steigimosi ir plėtros sąlygas, išsprendžia ir užimtumo problemą, t. y. šias įmones gali steigti ne tik neįgalieji, bet ir socialinę atskirtį (dėl ilgalaikio nedarbo, bausmės atlikimo pataisos įstaigose ir pan.) patyrę asmenys, arba asmenys praradę motyvaciją dirbti. Straipsnio tikslas – išanalizuoti teisės aktus, kurie reglamentuoja socialines užimtumo įmones, veikiančias Prancūzijoje, Graikijoje ir Italijoje, bei palyginti juos su Lietuvos socialinių įmonių įstatymu. Straipsnyje naudojamas aprašomasis, lyginamasis ir analitinis metodai. Tyrimo objektas – Lietuvoje ir užsienio šalyse veikiančių socialinių užimtumo įmonių teisinis reglamentavimas.en
dc.identifier.aleph000001707en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 48(56)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordNeįgalūs asmenysen
dc.subject.keywordTeisinis reglamentavimasen
dc.subject.keywordSocial enterprises (social economy)en
dc.subject.keywordEmploymenten
dc.subject.keywordDisableden
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record