Show simple item record

dc.contributor.authorRaudonienė, Aida
dc.date.accessioned2015-04-08T06:57:49Z
dc.date.available2015-04-08T06:57:49Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3542/3334
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13887
dc.description.abstractDuring the process of Lithuania’s integration to the European Union, as well as performing the alignment of legislation, a new topicality has recently emerged, i.e., the definition of the concept of corruption, and it is precisely this issue which is being tackled herein. The need of a clearly defined concept of corruption in the legal acts of the Republic of Lithuania is determined by its unanimous perception not only in the legislative procedure and the practice of application of anti–corruption laws, or in public administration institutions, but also by the civic society. The model of the classical corruption definition in the rule of law gradually turns into a relic, „falls out“ of the context of the civil service and its subject and transforms itself into a modern corruption concept comprising all of the aspects of social life. Institutionalisation of the modern corruption definition into the legislation of the Republic of Lithuania has become an obligation after the Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption was signed, as well as following the legislation alignment and, in general, heading towards such legal acts which acknowledge precedence of the individual over the state.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleModernėjanti klasikinio korupcijos apibrėžimo Lietuvoje kaita.en
dc.title.alternativeTransmission of the classical corruption definition in Lithuania towards the modern one.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAkivaizdu, kad korupcija – tai vienas iš neigiamų kompleksinių socialinių reiškinių, sukeliantis aibę neigiamų padarinių socialinėje–politinėje, valstybės valdymo, ekonominėje bei tarptautinių santykių sferose. Korupcijai pažeidus visuomeninius santykius visuomenė nebepasitiki ne tik teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijomis, bet ir valstybe, valdžia. Tai lemia tiek teorinių, tiek praktinių korupcijos problemų analizės ir sprendimų svarbą. Prigimtine prasme sąvoka korupcija dažniausiai siejama su neteisėtais valstybės tarnautojų veiksmais viešojo gyvenimo sferoje. Tačiau pastaruoju metu korupcija tapo aktuali ir privačiame sektoriuje, o tai lemia sąvokos transformaciją iš klasikinės (siaurosios) į moderniąją (plačiąją). Atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes ir pereinant prie naujų kovos su korupcija būdų, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą bei atliekant teisės aktų derinimo procedūras mūsų valstybėje buvo priimta keletas naujų, prie antikorupcinių teisės aktų priskirtinų teisės aktų, korupciją traktuojančių plačiąją arba moderniąją prasme (Baudžiamasis kodeksas, Korupcijos prevencijos įstatymas, Nacionalinė kovos su korupcija programa). Nors tai ir sveikintina, tačiau reikia pažymėti, kad dėl kai kurių šių teisės aktų netobulumų taikant šiuos įstatymus ateityje gali kilti problemų privačiame sektoriuje, siekiant patraukti atsakomybėn asmenis už veiksmus, kuriais pasireiškia korupcija.en
dc.identifier.aleph000001133en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 24(32)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKorupcijaen
dc.subject.keywordLietuvaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record