Show simple item record

dc.contributor.authorPranevičienė, Birutė
dc.date.accessioned2015-04-08T06:47:38Z
dc.date.available2015-04-08T06:47:38Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3540/3332
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13885
dc.description.abstractThe object of the article „Ombudsman and Public Administration“ is to discuss the relation between Ombudsman institution and public administration, purposes and functions of Ombudsman as well as to evaluate the possibilities to influence the improvement of public administration by Seimas Ombudsman Office of the Republic of Lithuania. The article is compiled of 2 parts. In the first part the purpose of Ombudsman institution, peculiarities of its activities and relations with governmental institutions are discussed. In the second part the position of Lithuanian Seimas Ombudsman Office in Lithuanian legal system is determined and the possibilities to influence the improvement in public administration are discussed. The purpose of Ombudsman institution is to protect human rights from the malpractice of public administration officials. Following are the functions Lithuanian Seimas Ombudsman Office performs: protection of civil rights from abuse of office and bureaucracy of the officials, execution of parliamentary control, clarification of subjective and objective reasons of maladministration, submiting recommendations on the improvemet of public administration, and participation in improving legal acts. Lithuanian Seimas Ombudsman is empowered to act by the law. Once have determined that inproper legal regulation causes the breach of human rights Ombudsman propose is the change of legal acts.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOmbudsmenas ir viešasis administravimas.en
dc.title.alternativeOmbudsman and public administration.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje „Ombudsmenas ir viešasis administravimas“ siekiama aptarti ombudsmeno institucijos ir viešojo administravimo santykį, ombudsmeno paskirtį ir atliekamas funkcijas bei įvertinti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių (ombudsmenų) galimybes daryti įtaką tobulinant viešąjį administravimą. Straipsnį sudaro 2 dalys. Pirmojoje aptariama ombudsmeno instituto paskirtis, veiklos ypatybės ir santykis su valstybės valdymo institucijomis. Antrojoje dalyje nustatoma Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje ir aptariama jų veikla, darant įtaką viešajam administravimui. Administracinės teisės doktrinoje ombudsmeno institutas žinomas kaip žmogaus teisių gynimo institucija. Ombudsmeno paskirtis – ginti žmogaus teises nuo netinkamų viešojo administravimo institucijų pareigūnų veiksmų. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai atlieka šias funkcijas: gina piliečių teises nuo pareigūnų piktnaudžiavimo bei biurokratizmo, vykdo parlamentinę kontrolę, išsiaiškina netinkamo administravimo subjektyvias ir objektyvias priežastis, pateikia rekomendacinius sprendimus, nurodančius, kaip gerinti viešąjį administravimą, ir dalyvauja tobulinant teisės aktus. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai naudojasi įstatymo suteiktomis galiomis ir nustatę teisinio reguliavimo disfunkcijas, lemiančias žmogaus teisių pažeidžiamumą, siūlo pakeisti galiojančius arba priimti naujus teisės aktusen
dc.identifier.aleph000001131en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 24(32)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordOmbudsmenasen
dc.subject.keywordViešasis administravimasen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record