Show simple item record

dc.contributor.authorKanapinskas, Virginijus
dc.date.accessioned2015-04-08T06:25:19Z
dc.date.available2015-04-08T06:25:19Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2314/3779
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13881
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyse restrictions and prohibitions for violations of Law on the Adjustment of Public and Private Interests in the Civil Service. The article reveals that the current legal regulation imposing restrictions and prohibitions on persons who violate Law on the Adjustment of Public and Private Interests in the Civil Service in some important aspects is not constitutionally based, uncertain and unsustainable. It is shown that the regulatory failures preconditions differently interpret and apply the law norms defining the restrictions and prohibitions for violations of the requirements of the mentioned law. This argument is supported by the analysis of the said law norms in the context of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania official constitutional doctrine, the Supreme Administrative Court of Lithuania and the Chief Official Ethics Commission practices.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleApribojimai ir draudimai už viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus: kai kurie probleminiai aspektaien
dc.title.alternativeRestrictions and prohibitions for violations of law on the adjustment of public and private interests in the civil service: some problematic aspectsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje atskleidžiama, kad dabartinis teisinis reguliavimas, nustatantis apribojimus ir draudimus asmenims, pažeidusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, kai kuriais svarbiais aspektais stokoja konstitucinio pagrindimo, aiškumo ir vidinės darnos. Tai sudaro prielaidas nevienodai aiškinti ir taikyti teisės normas, nustatančias apribojimus ir draudimus už minėto įstatymo reikalavimų pažeidimus. Šie teiginiai pagrindžiami analizuojant su tyrimo objektu susijusias teisės normas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklos praktikos kontekste.en
dc.doiDOI:10.13165/VPA-14-13-4-06en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000019023en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2014, Nr. 13(4)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordApribojimaien
dc.subject.keywordAsmenys, dirbantys valstybinėje tarnybojeen
dc.subject.keywordDraudimaien
dc.subject.keywordPrivatūs interesaien
dc.subject.keywordViešieji interesaien
dc.subject.keywordPersons in the civil serviceen
dc.subject.keywordPrivate interestsen
dc.subject.keywordProhibitionsen
dc.subject.keywordPublic interestsen
dc.subject.keywordRestrictionsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record