Show simple item record

dc.contributor.authorBrūzgienė, Rūta
dc.date.accessioned2015-04-07T11:37:16Z
dc.date.available2015-04-07T11:37:16Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3528/3321
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13866
dc.description.abstractThe article examines the correctness and style of the language of the new Criminal Code of the Republic of Lithuania. In the light of the analysis of the lexis of the document, the paper proposes to take out uncommon or unnecessary international words and to define their meanings more precisely, to consider using suitable Lithuanian expressions, and to look for more accurate substitutes for the incorrectly coined concepts. Furthermore, the article discusses the mistakes of word formation, morphology and syntax, and highlights the impact of the incorrectly used forms and cases on the clarity of the text. The paper also elaborates on some flaws of the style and form; e. g., the growing tendency to use verb abstracts, lengthy sequences of genitives, unnecessary repetition, enormously bulky paragraphs consisting of one sentence etc. Finally, the concluding part of the article suggests the ways of improving the language of the Criminal Code, emphasises the urgent need to compile an explanatory dictionary of legal terms, and proposes mobilisation of the relevant specialists for preparation of important and long-lasting documents of the state.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNaujojo Lietuvos baudžiamojo kodekso kalba.en
dc.title.alternativeLanguage of the new Criminal Code of the Republic of the Lithuania.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamas naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso kalbos taisyklingumas ir stilius. Analizuojant dokumento leksiką siūloma atsisakyti retesnių arba nebūtinų tarptautinių žodžių, tiksliau apibrėžti jų reikšmes, neatmesti tinkamų lietuviškų posakių, paieškoti tikslesnių netaisyklingai padarytų sąvokų pakaitalų. Toliau aptariamos žodžių darybos, morfologijos ir sintaksės klaidos, atkreipiamas dėmesys į netaisyklingai vartojamų formų ir linksnių įtaką teksto aiškumui. Darbe plačiai kalbama apie kai kurias stiliaus ir formos negeroves, pavyzdžiui, apie vis stiprėjantį polinkį vartoti veiksmažodinius abstraktus, gausias nusakomųjų kilmininkų virtines, nereikalingą kartojimąsi, labai dideles pastraipas, sudarytas iš vieno sakinio, ir kt. Pabaigoje apibendrinama, kaip pagerinti Baudžiamojo kodekso kalbą, pabrėžiama būtinybė kuo greičiau rengti aiškinamąjį teisės terminų žodyną, siūloma suburti atitinkamų sričių specialistus svarbiems ir ilgalaikiams valstybės dokumentams rengti.en
dc.identifier.aleph000001144en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 25(33)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordBaudžiamasis kodeksasen
dc.subject.keywordKalbos stiliusen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record