Show simple item record

dc.contributor.authorPalidauskaitė, Jolanta
dc.date.accessioned2015-04-07T07:05:46Z
dc.date.available2015-04-07T07:05:46Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2510/2317
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13858
dc.description.abstractEthical paradigm of public servant activity haven’t deserved appropriate researchers and practitioner’s attention. The author examines Lithuanian laws regulating the activity of public servants from ethical perspective. Using methods of content and comparative analysis the author follows the historical development of laws, evident tendencies and direction in the broader public administration context. The basis for legal regulation of public servants activity was laid in Lithuanian Constitution of 1992. 1995 the first Civil Service Act was pasted. Civil Service Act had been changed three times trying to broaden the scope of regulation, to balance rights and duties of public servants, to increase personal responsibility, and to identify ethical principles for public servants. 1997–2000 laws regulating conflict of interests and sexual harassment had been passed. These laws have some disadvantages but the same time they can be estimated as first steps trying to deal with such serious problems in public administration.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleValstybės tarnautojų veiklos teisinis reglamentavimas: etinis aspektasen
dc.title.alternativeLegal regulation of public servants' activity: the ethical aspecten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltValstybės tarnautojų veiklos teisinio reglamentavimo etinis aspektas nėra sulaukęs tyrinėtojų dėmesio. Straipsnio tikslas – pažvelgti į teisinius valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančius aktus iš viešojo administravimo etikos perspektyvos. Remiantis Vakarų viešojo administravimo etikos tyrinėtojų patirtimi pirmiausia bandoma pažvelgti, kokius etinius aspektus pabrėžia pagrindinis šalies įstatymas. Bandoma apžvelgti kai kurias bendrųjų ir specifinių įstatymų raidos tendencijas ir jas įvertinti platesniame viešojo administravimo kontekste. Straipsnyje pabrėžiama, kad akivaizdžiausių didėjančio dėmesio viešojo administravimo etikai pokyčių aptinkama valstybės tarnybos įstatymo redakcijose, čia ne tik plečiamos valstybės tarnautojų teisės, bandoma rasti pusiausvyrą tarp teisių ir pareigų, bet ir didinama asmeninė atsakomybė, nustatomi aštuoni valstybės tarnybos etikos principai. Nepaisant kai kurių įstatymų trūkumų, jie gali būti vertinami kaip liudijimas, kad viešojo administravimo etikai skiriama daugiau dėmesio.en
dc.identifier.aleph000004945en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2003, Nr. 4en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordValstybės tarnautojaien
dc.subject.keywordViešojo administravimo etikaen
dc.subject.keywordPublic servantsen
dc.subject.keywordEthic of public administrationen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record