Show simple item record

dc.contributor.authorPakes, Francis J.
dc.date.accessioned2015-04-01T12:15:39Z
dc.date.available2015-04-01T12:15:39Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3507/3300
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13813
dc.description.abstractThis article deals with recent pieces of legislation in that have impacted on policing in England and Wales, and a piece of legislation currently under consideration. The common theme of these laws is that they do not really empower the police, but rather renders them with more responsibilities.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNew developments in police legislation in England and Wales.en
dc.title.alternativeAnglijos ir Velso policijos veiklą reglamentuojančių įstatymų sistemos naujovės.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjami galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys policijos veiklą Didžiojoje Britanijoje ir Velse, taip pat analizuojami šiuo metu rengiamų policijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektai. Keliama pagrindinė problema – minėtieji įstatymai nesuteikia policijai tiek įgaliojimų, kiek reikalaujama atsakomybės už jų įgyvendinimą. Ši nuostata skatina skirti dėmesio policijos socialinei paskirčiai, kad būtų atkurtas visuomenės pasitikėjimas policija, siekiant atnaujinti ir api-brėžti sąžiningumo, integralumo ir kompetentingumo principus Didžiosios Britanijos ir Velso policijos veikloje. Straipsnyje analizuojamos kai kurios visuomenės pasitikėjimo policija mažėjimo priežastys, t. y. teisėtumo pažeidimai kitos rasės žmonių atžvilgiu, piliečių skundų prieš policiją skaičiaus didėjimas ir pan. Visuomenės pasitikėjimas policijos tarnybomis labai priklauso nuo įstatymų, nustatančių policijos kompetenciją viešosios tvarkos apsaugos ir socialinės kontrolės srityje. Čia tobulinami bei keičiami policijos konsultavimosi su visuomene bei policijos bendravimo su visuomene principai. Kita svarbi nuostata, kurią reikėtų tobulinti, yra policijos valdymo principų ir naujai suprantamos policijos misijos įtvirtinimas priimamuose teisės aktuose. Nauji įstatymai reikalauja, kad kiekviena policijos įstaiga kiekvienais metais pateiktų išsamų savo veiklos efektyvumo planą ir plano vykdymo ataskaitą. Straipsnyje gana plačiai nagrinėjamas 2002 metais priimtas Policijos reformos įstatymas, kuriame įtvirtinami pagrindiniai policijos įgaliojimai, galintys daryti įtaką nusikalstamumui ir socialinei netvarkai. Daroma išvada, kad socialinės krizės pasireiškia daugelyje valstybių, todėl Didžiosios Britanijos bei Velso valstybės privalo perimti ten galiojančią policijos veiklos praktiką ir ją pritaikyti naujai priimamuose įstatymuose.en
dc.identifier.aleph000005164en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 27(35)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordAnglija ir Velsasen
dc.subject.keywordPolicijos veiklaen
dc.subject.keywordValdymo principaien
dc.subject.keywordViešoji tvarkaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record