Show simple item record

dc.contributor.authorTidikis, Rimantas
dc.date.accessioned2015-04-01T10:31:46Z
dc.date.available2015-04-01T10:31:46Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3495/3288
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13797
dc.description.abstractThe article analyses some methodological premises as fundamental guidelines for systematic approach to the development of law and action concerned with the police sciences. As the analyses reveals, the police sciences have been based on the premises of other disciplinary methodologies. So the relationship between police sciences and, for example, philosophy, sociology, psychology, law, etc. has been particularly evident. Nevertheless, the contemporary trend towards independent status of the police sciences has appeared as well. The point is, those exterior disciplines and undertaken research from their perspectives appeared as being not sufficient in the sense they take an incidental character and are not corresponding to the multiple academic demands of contemporary practice and theory of police profession. This reason explains partly academic efforts put forward to sole some other important issues regarded with sociological facts, laws, development strategies as well as perspectives of the police knowledge. In trying to pursue the rational approach towards the development of the police sciences some epistemological, praxiological and axiological research paradigms are being recommended by the article. The issues on the active and passive policing activity, the work on prevention of crimes, the problems of violence, discretion, prestige, accumulation of professional experience, links with society and some other topics are being advised to be of the primary importance for scientific approach in the newly appeared separate field of knowledge on the police profession.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePolicijos mokslų sisteminimo metodologinės prielaidos.en
dc.title.alternativeMethodological premises for sistemisation of knowledge on the police sciences.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamos policijos teisės ir veiklos sisteminės metodologinės prielaidos siekiant aptarti policijos, kaip atskiros mokslo šakos, raidos galimybes ir perspektyvas. Policijos teisė ir veikla pasižymi tuo, kad yra linkusi išsiskirti iš kitų teisės mokslo šakų ir integruoti ne tik teisės mokslo, bet ir filosofijos, sociologijos, psichologijos, teisėtyros ir kitų mokslų koncepcijas ir paradigmas, tapti savarankiška mokslo šaka, kurti savarankišką policijos mokslo teoriją. Konstatuojama, kad dabartiniai policijos veiklos tyrimai, organizuojami kitų mokslų atstovų, yra vietinio ir epizodinio pobūdžio ir neatspindi šios daugialypės ir sudėtingos veiklos dėsningumų, aktualių policijos teorijos problemų, neužtikrina šio mokslo raidos strategijos, nepajėgia numatyti tolesnės raidos perspektyvų. Kuriant policijos teoriją ir remiantis gnosiologinėmis, prakseologinėmis ir aksiologinėmis tyrimo nuostatomis aptariamos aktualios problemos, reikalaujančios mokslinio pagrindimo, pavyzdžiui, pasyvus ir aktyvus policijos vaidmuo kovojant su nusikalstamumu, prevencijos darbas, prievartos metodų taikymas, policijos diskrecijos funkcionavimas, santykiai su visuomene, policijos įvaizdžio kūrimo, profesinės patirties apibendrinimo, informacijos rinkimo ir kitos problemos.en
dc.identifier.aleph000001167en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 27(35)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordPolicijos teisėsen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record