Show simple item record

dc.contributor.authorAmbrasienė, Dangutė
dc.contributor.authorCirtautienė, Solveiga
dc.date.accessioned2015-04-01T06:15:51Z
dc.date.available2015-04-01T06:15:51Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3478/3272
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13774
dc.description.abstractThe institute of special defences of creditor’s rights in contractual relationships is of great significance in the civil law today. Therefore accurate interpretation and application of the relevant provisions of the new Civil Code is of great importance. The article presents an analysis of theoretical and practical aspects of actio Pauliana, oblique action and right of suspension as well as the existing court practice in respect of these institutes. Due to the fact that the institute of defences of creditor’s rights has been in essence enforced in the Civil Code of the Republic of Lithuania for the first time, an attempt has been made to present the main problems of implementation of those institutes and submit with reasonable suggestions to solve them.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSpecialūs kreditoriaus interesų gynimo būdai sutartiniuose santykiuose.en
dc.title.alternativeThe institute of special defences of creditor's rights in contractual relationships.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltCiviliniame kodekse (toliau – CK) yra daug nuostatų, skirtų kreditoriaus interesų gynimui sutartiniuose santykiuose: nuostolių atlyginimas, palūkanų, delspinigių skaičiavimas, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kreditoriaus teisė sustabdyti prievolės vykdymą ir pan. Straipsnyje nagrinėjami trys iš esmės nauji kreditoriaus interesų gynimo būdai, 2000 m. CK išskirti į atskirą 6 kn. IV skyrių, pavadintą „Kreditoriaus interesų gynimas“, kurių tinkamas taikymas ir aiškinimas turi didelės reikšmės tiek teisės teorijai, tiek praktikai. Tai Actio Pauliana (kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius), netiesioginis ieškinys ir sulaikymo teisė. Netiesioginis ieškinys – naujas institutas. Actio Pauliana institutą jau numatė 1964 m. CK 571 straipsnis, tačiau šiuo straipsniu CK buvo papildytas tik 1998 m. birželio 11 d. įstatymu. Sulaikymo teisė, kaip vientisas bendras institutas, taip pat naujai įtvirtintas 2000 m. CK. Tai yra specialūs gynimo būdai, papildoma priemonė kreditoriui ginti savo teises, pasireiškianti tam tikra specifika. Šiame straipsnyje bus aptarti pagrindiniai teoriniai bei praktiniai minėto instituto aspektai, jo reikšmė, teisinio reglamentavimo ypatumai bei analizuojama susiklosčiusi teisminė praktika.en
dc.identifier.aleph000001214en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 29(37)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKreditoriaus interesaien
dc.subject.keywordSutartiniai santykiaien
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record