Show simple item record

dc.contributor.authorKrivka, Egidijus
dc.date.accessioned2015-04-01T05:53:40Z
dc.date.available2015-04-01T05:53:40Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3475/3269
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13771
dc.description.abstractThe modern doctrine of law aspires to harmonious interaction between an individual and a society, and it pays more attention to the public interests. Public interests in Lithuania are protected by the enactment, traditionally concerned to be acts of private law, such as the Civil Code. Therefore, the necessity to protect public interests, i.e. the interests of community and state, collective rights and interests of very large groups of persons, by means of the judicial protection, is absolutely clear. The individual liberal model of civil procedure has been criticised for a long time, because it was mainly used for the protection of private interests of separate individuals. Therefore, the model of social civil procedure has been selected as a basis of the new code of civil procedure of Lithuania in order to ensure the balance between private and public interests. This article deals with the comparison of the regulations of protection of the public interest in the past and present Code of civil procedure: the participation of the public prosecutor, public institutions, institutions of local governing and other persons in civil procedure with the purpose of protection of public interests. It is made an overview about the new forms of public interest actions – individual and group (class) actions for the protection of public interests.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleViešojo intereso apsauga naujajame Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekse.en
dc.title.alternativeProtection of the public interest in the new Code of civil procedure of Lithuania.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiuolaikinėje teisės doktrinoje, siekiančioje darnios asmens ir visuomenės sąveikos, vis daugiau dėmesio skiriama viešiesiems interesams ir jų apsaugai. Atsižvelgus į tai, kad Lietuvoje viešieji interesai saugomi net ir tradiciškai prie privatinės teisės šakų priskiriamais teisės aktais, tokiais kaip Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, visiškai suprantamas poreikis teisminės gynybos būdu ginti viešuosius, t. y. visuomenės, valstybės, gausių asmenų grupių, interesus. Dažnai kritikuojamas individualistinis liberalusis civilinio proceso modelis iš esmės yra orientuotas į atskirų individų privačių interesų apsaugą. Siekiant užtikrinti privačių ir viešųjų interesų apsaugos pusiausvyrą, naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pagrindu pasirinktas socialinio civilinio proceso modelis. Straipsnyje lyginamos senojo ir naujojo Civilinio proceso kodekso viešojo intereso apsaugos nuostatos: prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, siekiančių apginti viešąjį interesą, dalyvavimas civiliniame procese. Trumpai aptariamos ieškininės viešojo intereso gynybos formos naujovės – individualus ir grupės ieškinys viešajam interesui ginti.en
dc.identifier.aleph000001211en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 29(37)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordViešieji interesaien
dc.subject.keywordCivilinio proceso kodeksasen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record