Show simple item record

dc.contributor.authorGušauskienė, Marina
dc.date.accessioned2015-03-23T08:03:56Z
dc.date.available2015-03-23T08:03:56Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3216/3014
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13718
dc.description.abstractIn all states, human rights have historical and cultural roots, but nowadays the protection of human rights constitutes one of the most important tasks of penal procedure (as well as other fields of law). Matters that fall under criminal procedure are particularly subject to the threat of human rights violations. To prevent them and at the same time to protect the parties to the proceedings from uncontrolled decisions of public officials, the institute of a pre-trial judge was introduced in criminal procedure. The model of the institution of a pre-trial judge was introduced in criminal procedure by the 1808 Criminal investigation Code (Le Code D,instruction criminelle), which replaced the inquisitorial procedure, which meant that the function of crime investigation was transferred to a pre-trial judge (who was still a public official). This separated the functions of investigation and prosecution. However, in practice the importance of the prosecutor’s office to a pre-trial judge was so great that the new model had little difference from inquisitorial procedure. Nowadays the institute of pre-trial judge exists in practically all procedures of morphological type; analogous institutes can be found worldwide, however the judge’s procedural status and functions are determined by the dominant principles of national law. The institute of pre-trial judge in criminal procedure is an important safeguard of human rights...en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleIkiteisminio tyrimo teisėjas - žmogaus teisių garantas.en
dc.title.alternativePre-trial judge - the guarantor of human rights.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŽmogaus teisės visose valstybėse turi gilias istorines ir kultūrines šaknis, bet šiuo metu jų gynimas yra vienas svarbiausių baudžiamojo proceso (ir ne tik jo) uždavinių, nes būtent baudžiamajame procese iškyla didžiausia asmens teisių pažeidimo grėsmė. Kad šio pažeidimo būtų išvengta ir kad procese dalyvaujantys asmenys būtų apginti nuo valstybės pareigūnų savivalės, baudžiamajame procese atsirado ikiteisminio tyrimo teisėjo institutas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo institutas baudžiamajame procese įvestas 1808 metų Kriminalinio tyrimo kodeksu (pranc. Le Code D,instruction criminelle), kuris kartais pavadinamas Napoleono kodeksu. Buvo pakeistas inkvizicinio proceso tipas – nusikaltimo tyrimo funkcija perduota ikiteisminio tyrimo teisėjui. Taip buvo atskiriamos tyrimo ir kaltinimo funkcijos, nors iš tikrųjų prokuratūros įtaka ikiteisminio tyrimo teisėjui buvo tokia svari, kad ir naujasis modelis beveik niekuo nesiskyrė nuo inkvizicinio modelio. Šiais laikais ikiteisminio tyrimo teisėjo institutas egzistuoja beveik visuose morfologinio tipo procesuose, jo analogų galima rasti visame pasaulyje, tačiau procese užimama padėtis ir atliekamos funkcijos priklauso nuo šalies nacionalinėje teisėje dominuojančių teisės principų.en
dc.identifier.aleph000001724en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 49(57)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordIkiteisminio tyrimo teisėjasen
dc.subject.keywordŽmogaus teisėsen
dc.subject.keywordBaudžiamasis procesasen
dc.subject.keywordPre-trial judgeen
dc.subject.keywordThe right of defenceen
dc.subject.keywordHuman rightsen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record